? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest rynek pracy?

Poj´┐Żcie rynku pracy i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja rynku pracy napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

rynek pracy - jest takim rodzajem rynku czynnik´┐Żw wytw´┐Żrczych, na kt´┐Żrym dochodzi do wymiany pracy, czyli us´┐Żug ´┐Żwiadczonych przez jednostki lub te´┐Ż podmioty gospodarcze.

Ka´┐Żdy rynek pracy sk´┐Żada si´┐Ż z mniejszych rynk´┐Żw pracy, na kt´┐Żrych dochodzi do kontakt´┐Żw pomi´┐Żdzy osobami ´┐Żwiadcz´┐Żcymi okre´┐Żlone us´┐Żugi na rzecz os´┐Żb zlecaj´┐Żcych w´┐Ża´┐Żnie te us´┐Żugi. Us´┐Żugi nosz´┐Ż nazw´┐Ż pracy. Za dobrze wykonan´┐Ż prac´┐Ż nale´┐Żne jest odpowiednio wysokie i ustalone wcze´┐Żniej przez obydwie strony wynagrodzenie.

Rynek pracy rz´┐Żdzi si´┐Ż w´┐Żasnymi prawami. Wyst´┐Żpuje na nim zar´┐Żwno poda´┐Ż jak i popyt. Popyt jak i poda´┐Ż odnosz´┐Ż si´┐Ż w´┐Ża´┐Żnie do poj´┐Żcia pracy. Pracodawcy zg´┐Żaszaj´┐Ż na rynku pracy popyt na prac´┐Ż, a pracownicy zg´┐Żaszaj´┐Ż poda´┐Ż pracy, czyli szukaj´┐Ż oni dla siebie odpowiednich stanowisk.
Rynek pracy charakteryzuje si´┐Ż tym, i´┐Ż zar´┐Żwno pracownik jak i pracodawca jest zupe´┐Żnie wolny w swoich wyborach. Oczywi´┐Żcie w najlepszej sytuacji s´┐Ż te osoby, kt´┐Żre posiadaj´┐Ż najwy´┐Ższe kwalifikacje zawodowe. W niekt´┐Żrych jednak zawodach nie liczy si´┐Ż do´┐Żwiadczenie lecz uk´┐Żady i znajomo´┐Żci.

Najog´┐Żlniej rzecz bior´┐Żc rynek pracy dzieli si´┐Ż na rynek oficjalny oraz szar´┐Ż stref´┐Ż. Szara strefa dominuje najbardziej w krajach, w kt´┐Żrych wyst´┐Żpuje najwi´┐Żksze obci´┐Ż´┐Żenie podatkowe pracodawcy z tytu´┐Żu posiadania i utrzymania pracownika.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  b´┐Żl ucha
furunku´┐Ż
bia´┐Żaczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  bezrobocie
samob´┐Żjstwo
model produkcyjny
tarczyca
region
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.