? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest ruch?

Poj´┐Żcie ruchu i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja ruchu napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

ruch - to szerokie poj´┐Żcie, odnosz´┐Żce si´┐Ż zar´┐Żwno do przep´┐Żywu informacji w technologiach komputerowych, jak i do fizycznego przemieszczania si´┐Ż obiekt´┐Żw i cia´┐Ż w przestrzeni. W pierwszym przypadku ruchem nazwiemy ka´┐Żdy przep´┐Żyw danych w sieciach komputerowych, w tym w Internecie. Ruch taki jest niezb´┐Żdny przy wymianie danych klienta z serwerem i odbywa si´┐Ż dzi´┐Żki fizycznym pod´┐Ż´┐Żczeniom kablami telekomunikacyjnymi, czy za pomoc´┐Ż innych rodzaj´┐Żw medi´┐Żw. W zale´┐Żno´┐Żci od obci´┐Ż´┐Żenia i liczby klient´┐Żw, korzystaj´┐Żcych z us´┐Żug serwera, ruch mo´┐Że by´┐Ż du´┐Ży, albo ma´┐Ży. Czasem wyst´┐Żpuje te´┐Ż zjawisko zbyt du´┐Żego ruchu, kiedy to pr´┐Żdko´┐Ż´┐Ż pod´┐Ż´┐Żczenia i przepustowo´┐Ż´┐Ż ´┐Ż´┐Żcza znacz´┐Żco malej´┐Ż.

W przypadku fizycznych obiekt´┐Żw i cia´┐Ż ruch odnosi si´┐Ż do zmiany pozycji danego obiektu podczas pewnego okresu czasu. Ruch mo´┐Że by´┐Ż jednostajny, albo przy´┐Żpieszony lub op´┐Żniony. Ruch odbywa´┐Ż si´┐Ż mo´┐Że po wyznaczonym torze, mo´┐Że by´┐Ż prostolinijny, kolisty, albo chaotyczny. W ka´┐Żdym z tych przypadk´┐Żw dochodzi do zmiany po´┐Żo´┐Żenia cia´┐Ża w przestrzeni, wzgl´┐Żdem pewnego obiektywnego punktu odniesienia w pewnym uk´┐Żadzie wsp´┐Żrz´┐Żdnych. Ruch dzieje si´┐Ż w czasie, jest okre´┐Żlany przez pewn´┐Ż pr´┐Żdko´┐Ż´┐Ż, kierunek i zwrot. Torem ruchu nazywamy drog´┐Ż, jak´┐Ż przebywa cia´┐Żo podczas przemieszczania si´┐Ż.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia´┐Żaczka
furunku´┐Ż
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  epigonizm
manufaktura
uspo´┐Żecznianie
opis
postanowienia dodatkowe
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.