? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest rozw´┐Żj?

Poj´┐Żcie rozwoju i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja rozwoju napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

rozw´┐Żj - oznacza pewien proces przemian i przeobra´┐Że´┐Ż. Rozwijanie si´┐Ż dotyczy przechodzenia z jednego stanu do drugiego, kt´┐Żry jest doskonalszy ni´┐Ż poprzedni. Jest to przej´┐Żcie ze stanu mniej z´┐Żo´┐Żonego do bardziej z´┐Żo´┐Żonego.

Rozw´┐Żj mo´┐Że dotyczy´┐Ż wielu sfer. Rozw´┐Żj cz´┐Żowieka obejmuje rozw´┐Żj fizyczny, psychiczny i osobowy. Wyr´┐Żniamy tak´┐Że rozw´┐Żj gospodarczy (zar´┐Żwno zr´┐Żwnowa´┐Żony, jak i zale´┐Żny), rozw´┐Żj osobniczy, spo´┐Żeczny i technologiczny.

Rozw´┐Żj cz´┐Żowieka to inaczej etapy, przez jakie przechodzi dana jednostka. Rozw´┐Żj ten dotyczy nie tylko wzrostu, ale tak´┐Że pojawiania si´┐Ż dodatkowych form funkcjonowania. Rozw´┐Żj ka´┐Żdej jednostki zale´┐Ży od jej wewn´┐Żtrznego rytmu. Mo´┐Żemy mie´┐Ż do czynienia z zahamowaniem rozwoju, a tak´┐Że z jego wzmo´┐Żeniem, przyrostem, przerw´┐Ż, a tak´┐Że powrotem do poprzedniego etapu, tzw. regres rozwoju.

Rozw´┐Żj cz´┐Żowieka zwi´┐Żzany jest nie tylko ze sfer´┐Ż fizyczn´┐Ż, ale tak´┐Że ze sfer´┐Ż psychiczn´┐Ż jednostki.
Rozw´┐Żj polega nie tylko na nabywaniu nowych cech, ale tak´┐Że na zanikaniu pewnych w´┐Ża´┐Żciwo´┐Żci, zmiany wielko´┐Żci cech, a tak´┐Że zmianie proporcji cia´┐Ża oraz sylwetki.

Na rozw´┐Żj cz´┐Żowieka wp´┐Żyw maj´┐Ż nie tylko czynniki biologiczne, ale tak´┐Że sam cz´┐Żowiek poprzez w´┐Żasn´┐Ż aktywno´┐Ż´┐Ż.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  b´┐Żl ucha
furunku´┐Ż
bia´┐Żaczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  sukces
system rz´┐Żd´┐Żw
diagram
metoda
marszand
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.