? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest rozporz´┐Żdzenie?

Poj´┐Żcie rozporz´┐Żdzenia i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja rozporz´┐Żdzenia napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

rozporz´┐Żdzenie - rozporz´┐Żdzeniem okre´┐Żla si´┐Ż jak´┐Ż´┐Ż wa´┐Żn´┐Ż zmian´┐Ż, podan´┐Ż do informacji publicznej w formie ustnej lub pisemnej, przez co mo´┐Że ona dotrze´┐Ż do wszystkich zainteresowanych znajduj´┐Żcych si´┐Ż w danej grupie docelowej.

Rozporz´┐Żdzenie dotyczy przewa´┐Żnie prawa - w ten spos´┐Żb mo´┐Żna informowa´┐Ż ludzi o tym, co pojawi´┐Żo si´┐Ż nowego w istotnych kwestiach. Czasami s´┐Ż to sprostowania lub aktualizacje, czasami nowelizacje. Rozporz´┐Żdzenie ma zawsze charakter formalny, nie ma mo´┐Żliwo´┐Żci pomini´┐Żcia, wi´┐Żc specjalnego formatowania lub j´┐Żzyka w´┐Ża´┐Żciwego dla tekst´┐Żw formalnych.
Z rozporz´┐Żdzeniami najcz´┐Żciej spotykamy si´┐Ż w edukacji, polityce, finansach czy prawie. Cz´┐Żsto, gdy jest ono podawane do wiadomo´┐Żci publicznej w jakiej´┐Ż zamkni´┐Żtej jednostce, wszystkie osoby zatrudnione tam musz´┐Ż wykaza´┐Ż, ´┐Że zapozna´┐Ży si´┐Ż z tre´┐Żci´┐Ż rozporz´┐Żdzenia. Robi´┐Ż to, podpisuj´┐Żc si´┐Ż pod jego tre´┐Żci´┐Ż, kt´┐Żra dla wygody wpisana jest w specjaln´┐Ż ksi´┐Żg´┐Ż rozporz´┐Żdze´┐Ż lub zarz´┐Żdze´┐Ż.

Gdy dana grupa docelowa nie jest zadowolona z rozporz´┐Żdzenia, mo´┐Że apelowa´┐Ż do odpowiedniej instancji. Je´┐Żli zbierze si´┐Ż odpowiednia ilo´┐Ż´┐Ż podpis´┐Żw przeciw rozporz´┐Żdzeniu, mo´┐Żliwe jest na przyk´┐Żad jego zniesienie.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  b´┐Żl ucha
furunku´┐Ż
bia´┐Żaczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  polityka regionalna
´┐Żwiadomo´┐Ż´┐Ż narodowa
nar´┐Żd
rozedma p´┐Żuc
zagospodarowanie przyobiektowe
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.