? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest r´┐Żwnowaga?

Poj´┐Żcie r´┐Żwnowagi i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja r´┐Żwnowagi napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

r´┐Żwnowaga - jest to zachowanie proporcji pomi´┐Żdzy r´┐Żnymi cechami, przedmiotami, rzeczami, stanami emocjonalnymi, fizycznymi, a tak´┐Że zjawiskami. R´┐Żwnowaga oznacza, ze co´┐Ż jest r´┐Żwne wzgl´┐Żdem i w odniesieniu do czego´┐Ż. Zawsze por´┐Żwnujemy jedn´┐Ż rzecz do drugiej.

R´┐Żwnowaga wyst´┐Żpuje w po´┐Ż´┐Żczeniu z innymi wyra´┐Żeniami tworz´┐Żc bardzo wiele znacze´┐Ż. Mo´┐Żemy wyr´┐Żni´┐Ż na przyk´┐Żad r´┐Żwnowag´┐Ż psychiczn´┐Ż w odniesieniu do stanu emocjonalnego cz´┐Żowieka, r´┐Żwnowag´┐Ż homeostatyczn´┐Ż w odniesieniu do cia´┐Ża ludzkiego, r´┐Żwnowag´┐Ż biocenetyczn´┐Ż, gdy mamy na my´┐Żli ´┐Żrodowisko naturalne. Przyk´┐Żady mo´┐Żna mno´┐Ży´┐Ż bez liku.

R´┐Żwnowaga to stan, do kt´┐Żrego ka´┐Żdy z nas d´┐Ż´┐Ży. Do zachowania r´┐Żwnowagi d´┐Ż´┐Ży tak´┐Że ´┐Żrodowisko naturalne. Jej osi´┐Żgni´┐Żcie jest warunkiem zachowania szcz´┐Żcia.

Z medycznego punktu widzenia r´┐Żwnowaga ´┐Ż´┐Żczy si´┐Ż ze zmys´┐Żem r´┐Żwnowagi. Jest to poczucie zar´┐Żwno po´┐Żo´┐Żenia, jak i wszelkich ruch´┐Żw cia´┐Ża. Dotyczy to nie tylko ludzi, ale i zwierz´┐Żt. Zachowanie r´┐Żwnowagi umo´┐Żliwia narz´┐Żd r´┐Żwnowagi zwany b´┐Ż´┐Żdnikiem, kt´┐Żry znajduje si´┐Ż w uchu ´┐Żrodkowym. Problemy z b´┐Ż´┐Żdnikiem powoduj´┐Ż zachwiania r´┐Żwnowagi, omdlenia, problemy z utrzymaniem pionowej postawy, wymioty, a tak´┐Że zaburzenia widzenia i koordynacji ruchowej.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  b´┐Żl ucha
furunku´┐Ż
bia´┐Żaczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  instytucja pa´┐Żstwowa
kryzys gospodarczy
otoczenie firmy
rycza´┐Żt spedycyjny
badanie rynku
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.