? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest rolnictwo ekologiczne ?

Poj´┐Żcie rolnictwa ekologicznego i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja rolnictwa ekologicznego napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

rolnictwo ekologiczne - uprawa zwi´┐Żzana z r´┐Żnymi metodami produkcji rolnej bez u´┐Życia chemii i mechanizacji. Celem jest otrzymanie zdrowych i obfitych plon´┐Żw.

W rolnictwie ekologicznym stosuje si´┐Ż r´┐Żne metody uprawy:
metoda biodynamiczna: zak´┐Żada ona istnienie w przyrodzie pewnych si´┐Ż, dzi´┐Żki kt´┐Żrym cz´┐Żowiek przy pomocy preparat´┐Żw, g´┐Ż´┐Żwnie zio´┐Żowych, mo´┐Że osi´┐Żgn´┐Ż´┐Ż po´┐Ż´┐Żdan´┐Ż warto´┐Ż´┐Ż plon´┐Żw. W tej metodzie istnieje ´┐Żcis´┐Ża zale´┐Żno´┐Ż´┐Ż mi´┐Żdzy cz´┐Żowiekiem, ziemi´┐Ż, a kosmosem;

metoda biologiczna - polega na u´┐Ży´┐Żnieniu i od´┐Żywieniu gleby dla osi´┐Żgni´┐Żcia wysokich plon´┐Żw;

metoda organiczna - wykorzystuj´┐Żca efekty przemiany substancji organicznych w glebie w celu otrzymania wysokowarto´┐Żciowego kompostu;

metoda organiczno - biologiczna - stosuje si´┐Ż w niej mi´┐Żdzy innymi naturalne minera´┐Ży jako naw´┐Żz, ´┐Żci´┐Żkowanie gleby chroni ja przed erozj´┐Ż.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia´┐Żaczka
furunku´┐Ż
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  powierzchnia u´┐Żytkowa
antypsychiatrzy
cele firmy
pa´┐Żstwo
doping
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.