? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest rolnictwo?

Poj´┐Żcie rolnictwa i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja rolnictwa napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

rolnictwo - to jeden z g´┐Ż´┐Żwnych dzia´┐Ż´┐Żw gospodarki. G´┐Ż´┐Żwnym zadaniem tego dzia´┐Żu jest przede wszystkim dostarczenie p´┐Żod´┐Żw rolnych odbiorcom na danym terenie. Przedmiotem rolnictwa s´┐Ż produkty ro´┐Żlinne oraz zwierz´┐Żce. Powstaj´┐Ż one g´┐Ż´┐Żwnie dzi´┐Żki uprawie roli oraz ro´┐Żlin, a tak´┐Że poprzez ch´┐Żw i hodowl´┐Ż zwierz´┐Żt.

Zasadniczo rolnictwo mo´┐Żna podzieli´┐Ż na dwa g´┐Ż´┐Żwne rodzaje. Chodzi tutaj mianowicie o rolnictwo ekstensywne, czyli inaczej m´┐Żwi´┐Żc tradycyjne, oraz rolnictwo intensywne, czyli rolnictwo uprzemys´┐Żowione. Tego podzia´┐Żu dokonuje si´┐Ż w zale´┐Żno´┐Żci od poszczeg´┐Żlnych cech rolnictwa. Pod uwag´┐Ż brane s´┐Ż w´┐Żwczas czynniki takie jak wysoko´┐Ż´┐Ż nak´┐Żad´┐Żw, ilo´┐Ż´┐Ż plon´┐Żw, lub ´┐Żrednia powierzchnia gospodarstw rolnych itp.

Rolnictwo to chyba jedna z najstarszych dziedzin dzia´┐Żalno´┐Żci cz´┐Żowieka pod wzgl´┐Żdem wytwarzania d´┐Żbr u´┐Żytkowych czy materialnych. Na pocz´┐Żtku by´┐Żo to przede wszystkim ´┐Żowiectwo oraz zbieractwo. W miar´┐Ż up´┐Żywu lat pojawia´┐Ży si´┐Ż pierwsze pr´┐Żby uprawy roli. Wraz ze zmian´┐Ż trybu ´┐Życia na osiad´┐Ży, powstawa´┐Żo coraz wi´┐Żcej z´┐Żo´┐Żonych form spo´┐Żecznych oraz dostosowywania przyrody do w´┐Żasnych potrzeb.

Chocia´┐Ż rolnictwo istotne jest dla cz´┐Żowieka, poniewa´┐Ż dostarcza mu niezb´┐Żdnej do ´┐Życia ´┐Żywno´┐Żci, to jednak jest ono bardzo szkodliwe dla ´┐Żrodowiska naturalnego a cz´┐Żsto r´┐Żwnie´┐Ż i dla naszego zdrowia.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  b´┐Żl ucha
furunku´┐Ż
bia´┐Żaczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  ustawa
system logistyczny
kartoteka
dystrybucja fizyczna
opinia spo´┐Żeczna
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.