? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest rola spo´┐Żeczna?

Poj´┐Żcie roli spo´┐Żecznej i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja roli spo´┐Żecznej napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

rola spo´┐Żeczna - stanowi zesp´┐Ż praw, a tak´┐Że obowi´┐Żzk´┐Żw, kt´┐Żre powstaj´┐Ż na skutek zajmowania okre´┐Żlonej pozycji spo´┐Żecznej. W zwi´┐Żzku z tym w stosunku do pewnej jednostki czy grupy os´┐Żb stawiane s´┐Ż wymagania. Swoboda os´┐Żb, kt´┐Żre posiadaj´┐Ż okre´┐Żlony status spo´┐Żeczny jest ograniczona przez zakazy i nakazy. Zakres swobody, w zale´┐Żno´┐Żci od pe´┐Żnionej roli, mo´┐Że by´┐Ż w´┐Żski lub szeroki, jednak przekroczenie wyznaczonych granic wi´┐Ż´┐Że si´┐Ż z negatywnymi sankcjami spo´┐Żecznymi.

Rola spo´┐Żeczna to inaczej funkcja, jak´┐Ż powinna pe´┐Żni´┐Ż dana osoba. Wszystkie role, kt´┐Żre wyst´┐Żpuj´┐Ż w spo´┐Żecze´┐Żstwie, s´┐Ż zale´┐Żne od innych. Je´┐Żeli kto´┐Ż sprawuje rol´┐Ż ucznia, to konieczne jest pe´┐Żnienie przez inn´┐Ż osob´┐Ż roli nauczyciela.

Rola spo´┐Żeczna mo´┐Że by´┐Ż przypisana, a tak´┐Że osi´┐Żgana. Istotn´┐Ż kwesti´┐Ż jest, ´┐Że osoby kt´┐Żre pozostaj´┐Ż w kontakcie z osob´┐Ż pe´┐Żni´┐Żc´┐Ż okre´┐Żlon´┐Ż rol´┐Ż spo´┐Żeczn´┐Ż, oczekuj´┐Ż, ´┐Że b´┐Żdzie ona si´┐Ż zachowywa´┐Ż wed´┐Żug ustalonego wzoru.

Je´┐Żeli rola spo´┐Żeczna jest pe´┐Żniona przez jednostk´┐Ż przez stosunkowo d´┐Żugi okres czasu, wp´┐Żywa na jej cechy osobowo´┐Żciowe.Istnieje r´┐Żwnie´┐Ż zjawisko negacji roli, kt´┐Żre polega na jej ´┐Żwiadomym odrzuceniu tj. post´┐Żpowaniu przeciwnym do jej wymaga´┐Ż.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  b´┐Żl ucha
furunku´┐Ż
bia´┐Żaczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  prawa obywatelskie
handel
jednostka
zesp´┐Ż projektowy
miasto
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.