? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest rola?

Poj´┐Żcie roli i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja roli napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

rola - inaczej powinno´┐Ż´┐Ż, zadanie czy czynno´┐Ż´┐Ż. Ka´┐Żdy cz´┐Żowiek nale´┐Ż´┐Żcy do kr´┐Żgu danej spo´┐Żeczno´┐Żci spe´┐Żnia odpowiedni´┐Ż rol´┐Ż i posiada okre´┐Żlony status spo´┐Żeczny. W zale´┐Żno´┐Żci od jej charakteru, mo´┐Że by´┐Ż nabyta lub wrodzona. Cz´┐Żowiek kiedy si´┐Ż rodzi - przybiera rol´┐Ż dziecka, p´┐Żniej ucznia, nast´┐Żpnie rodzica itd. W momencie wyboru profesji, sam wybiera dany typ zachowa´┐Ż i obowi´┐Żzk´┐Żw.

Rola spo´┐Żeczna determinowana jest przez charakterystyczny dla siebie zesp´┐Ż zachowa´┐Ż, mo´┐Żliwo´┐Żci, nakazy i zakazy. Co wi´┐Żcej, grupa r´┐Żl spo´┐Żecznych stanowi dla siebie nawzajem determinanty do dzia´┐Żania i egzystowania. Istnienie jednej wynika z powstania innej. Chorzy pacjenci wymagaj´┐Ż, ´┐Żeby kto´┐Ż wszed´┐Ż w rol´┐Ż lekarza.
Jeden cz´┐Żowiek mo´┐Że jednocze´┐Żnie wype´┐Żnia´┐Ż kilka r´┐Żl spo´┐Żecznych. Mo´┐Że by´┐Ż rodzicem swoich dzieci, jednocze´┐Żnie potomkiem, opr´┐Żcz tego na przyk´┐Żad lekarzem, autorytetem jak r´┐Żwnie´┐Ż czyim´┐Ż przyjacielem, powiernikiem.

Cz´┐Żsto spe´┐Żniane role stoj´┐Ż w opozycji do osobowo´┐Żci cz´┐Żowieka. Nast´┐Żpuje wtedy konflikt mi´┐Żdzy statusem spo´┐Żecznym (nie jako zamo´┐Żno´┐Ż´┐Ż) a wyobra´┐Żeniem o sobie. Na przyk´┐Żad nie zawsze osoba postrzegana za cich´┐Ż jest tak na prawd´┐Ż cicha.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia´┐Żaczka
furunku´┐Ż
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  tryper
zapalenie jelita grubego
nadz´┐Żr
tarczyca
mia´┐Żd´┐Życa
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.