? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest rezerwat?

Poj´┐Żcie rezerwatu i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja rezerwatu napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

rezerwat - rezerwat przyrody jest pewnym obszarem, kt´┐Żry obj´┐Żty jest ochron´┐Ż prawn´┐Ż ze strony pa´┐Żstwa. Najcz´┐Żciej dotyczy obszar´┐Żw ma´┐Żo zmienionych i nie dotkni´┐Żtych r´┐Żk´┐Ż cz´┐Żowieka. S´┐Ż to wszelkie naturalne obszary w rodzaju las´┐Żw, pla´┐Ż i zachowanych, charakterystycznych element´┐Żw przyrody. Rezerwat obejmuje zar´┐Żwno faun´┐Ż, jak i flor´┐Ż i przyrod´┐Ż nieo´┐Żywion´┐Ż (ska´┐Ży, g´┐Żry, jeziora itp.).

Istniej´┐Ż r´┐Żne rodzaje ochrony - ´┐Żcis´┐Ża, czynna i krajobrazowa. Ka´┐Żdy rodzaj dopuszcza lub zabrania pewne okre´┐Żlone dzia´┐Żania cz´┐Żowieka na terenie obj´┐Żtym ochron´┐Ż. Istniej´┐Ż r´┐Żwnie´┐Ż r´┐Żne rodzaje rezerwat´┐Żw, kt´┐Żre dotycz´┐Ż okre´┐Żlonych rodzaj´┐Żw terenu i przyrody. Rezerwaty przyrody s´┐Ż istotnymi elementami w kraju, gdy´┐Ż zachowuj´┐Ż jego naturalne pi´┐Żkno i walory. Dzi´┐Żki temu cz´┐Żowiek ma szans´┐Ż w przysz´┐Żo´┐Żci nadal podziwia´┐Ż naturalny wygl´┐Żd swojej okolicy, a tak´┐Że pewnych unikatowych obszar´┐Żw w swoim kraju. Ka´┐Żdy kraj posiada pewne nietypowe i wyr´┐Żniaj´┐Żce si´┐Ż elementy ´┐Żrodowiska, kt´┐Żre - bez odpowiedniej ochrony - szybko mog´┐Ż by´┐Ż zniszczone przez cz´┐Żowieka. Dlatego warto zachowywa´┐Ż bogactwa naturalne i w miar´┐Ż wcze´┐Żnie je chroni´┐Ż - jest to naprawd´┐Ż rozs´┐Żdna polityka wielu pa´┐Żstw.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  b´┐Żl ucha
furunku´┐Ż
bia´┐Żaczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  sepsa
homonim
magazyn
grzyby
region
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.