? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest rewaluacja?

Poj´┐Żcie rewaluacji i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja rewaluacji napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

rewaluacja - poj´┐Żcie, kt´┐Żre odnosi si´┐Ż do kursu waluty. Jest to mianowicie wzrost kursu waluty jednego kraju w stosunku do waluty zagranicznej. Do zmiany tego kursu dochodzi na skutek interwencji w´┐Żadzy monetarnej.

Rewaluacja jest poj´┐Żciem, kt´┐Żre odnosi si´┐Ż tylko i wy´┐Ż´┐Żcznie do systemu sta´┐Żego kursu walutowego. System ten w ka´┐Żdym kraju jest zar´┐Żwno ustalany jak i zmieniany tylko i wy´┐Ż´┐Żcznie przez rz´┐Żd. Zmiany s´┐Ż powi´┐Żzane z sytuacj´┐Ż, kt´┐Żra panuje na rynku mi´┐Żdzynarodowym. Wi´┐Ż´┐Ż´┐Ż si´┐Ż r´┐Żwnie´┐Ż ze stanem rezerw dewizowych danego kraju. Je´┐Żli mamy do czynienia z p´┐Żynnym kursem walutowym, to w´┐Żwczas odpowiednikiem rewaluacji waluty staje si´┐Ż aprecjacja pieni´┐Żdza.

Rewaluacja jest ustawowym podniesieniem kursu waluty. Mo´┐Że mie´┐Ż miejsce na przyk´┐Żad w´┐Żwczas, kiedy bank centralny nie ma mo´┐Żliwo´┐Żci obrony kursu swojej waluty w stosunku do r´┐Żnorodnych skutk´┐Żw nadwy´┐Żki popytu na walut´┐Ż krajow´┐Ż. Rewaluacja waluty jest poza tym bardzo cz´┐Żsto wykorzystywana do tego, aby utrzyma´┐Ż w stanie r´┐Żwnowagi wewn´┐Żtrznej dany kraj. To tak´┐Że narz´┐Żdzie, kt´┐Żre s´┐Żu´┐Ży do obni´┐Żenia poziomu inflacji. Stosowanie rewaluacji niesie bowiem ze sob´┐Ż skutek w postaci obni´┐Żenia kursu waluty zagranicznej. Za tym z kolei idzie obni´┐Żenie relatywnego poziomu cen towar´┐Żw krajowych na rynkach zagranicznych.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  denotacja
kartoteka
ftyzjopulmonologia
rewaluacja
eksporter
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  region turystyczny
magazyn
wypadek
ubezpieczenie
kalkulacja decyzyjna
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.