? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest resocjalizacja?

Poj´┐Żcie resocjalizacji i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja resocjalizacji napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

resocjalizacja - Resocjalizacja jest procesem zmian zachodz´┐Żcych w jednostce spo´┐Żecznej na skutek okre´┐Żlonych dzia´┐Ża´┐Ż. Maj´┐Żc na my´┐Żli jednostk´┐Ż spo´┐Żeczn´┐Ż my´┐Żlimy o osobie, zazwyczaj wywodz´┐Żcej si´┐Ż z patologicznego ´┐Żrodowiska, w kt´┐Żrym nieistotne s´┐Ż ´┐Żadne normy i zasady obowi´┐Żzuj´┐Żce w´┐Żr´┐Żd pozosta´┐Żej cz´┐Żci spo´┐Żecze´┐Żstwa.

Dzia´┐Żanie resocjalizacyjne ma na celu ukszta´┐Żtowanie na nowo osobowo´┐Żci danego cz´┐Żowieka, tak by ´┐Życie w spo´┐Żeczno´┐Żci zbiorowej nie stanowi´┐Żo dla niego problemu. Podczas tego procesu dotychczasowe cechy i zachowania zast´┐Żpowane s´┐Ż nowymi, kt´┐Żrych wcze´┐Żniej dana osoba nie zna´┐Ża lub nie chcia´┐Ża przyswoi´┐Ż.

Resocjalizacja jest szans´┐Ż dla os´┐Żb, kt´┐Żre wywodz´┐Ż si´┐Ż z patologicznych ´┐Żrodowisk, dla m´┐Żodzie´┐Ży przebywaj´┐Żcej w zak´┐Żadach poprawczych lub osadzonych w wi´┐Żzieniach. Proces ten daje mo´┐Żliwo´┐Ż´┐Ż dostrze´┐Żenia w´┐Żasnych b´┐Ż´┐Żd´┐Żw ´┐Życiowych i wyci´┐Żgni´┐Żcia z nich wniosk´┐Żw na kszta´┐Żtowanie w´┐Żasnej przysz´┐Żo´┐Żci wed´┐Żug nowych zasad.

Proces modyfikacji zachowa´┐Ż mo´┐Że by´┐Ż przeprowadzany w zak´┐Żadach zamkni´┐Żtych, ale r´┐Żwnie´┐Ż w domu, je´┐Żli spe´┐Żnia on oczekiwane wymogi, w szkole czy zak´┐Żadzie pracy.
Najwa´┐Żniejszym aspektem jest odpowiednie, indywidualne kszta´┐Żtowanie tego procesu tak by by´┐Ż on owocny.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  b´┐Żl ucha
furunku´┐Ż
bia´┐Żaczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  serwer
wska´┐Żnik struktury
PZH
grupa spo´┐Żeczna
Jezioro Pomorze
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.