? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest republika?

Poj´┐Żcie republiki i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja republiki napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

republika - z ´┐Żac. res publica- rzecz wsp´┐Żlna, pospolita lub rzecz publiczna. Jest to ustr´┐Żj polityczny, kt´┐Żry wywodzi si´┐Ż z czas´┐Żw Staro´┐Żytnego Rzymu, dok´┐Żadniej oko´┐Żo sz´┐Żstego wieku p.n.e. Pocz´┐Żtkowo opiera´┐Ża si´┐Ż na tym, i´┐Ż g´┐Żow´┐Ż pa´┐Żstwa by´┐Ża jedna osoba lub organ kolegialny, kt´┐Żry zostawa´┐Ż wybierany podczas wybor´┐Żw, przez lud na okre´┐Żlony czas. Wtedy republika mia´┐Ża by´┐Ż zupe´┐Żnie przeciwstawnym system sprawowania rz´┐Żd´┐Żw
w stosunku do monarchii, panuj´┐Żcej w´┐Żwczas w´┐Żadzy despotycznej.

Jest wiele odmian republik, mo´┐Że to by´┐Ż republika : arystokratyczna, oligarchiczna, demokratyczna lub autorytarna. Wyr´┐Żnia si´┐Ż tak´┐Że republik´┐Ż prezydenck´┐Ż lub parlamentarn´┐Ż. Nale´┐Ży jednak pami´┐Żta´┐Ż, ´┐Że prezydent, w niekt´┐Żrych przypadkach mo´┐Że pe´┐Żni´┐Ż rol´┐Ż tylko i wy´┐Ż´┐Żcznie reprezentacyjn´┐Ż. Organem sprawuj´┐Żcym w´┐Żadze mo´┐Że by´┐Ż tak´┐Że rz´┐Żd lub parlament.

Istnieje tak´┐Że republika bananowa i federalna. Bananowa tyczy si´┐Ż kraj´┐Żw trzeciego ´┐Żwiata, kt´┐Żrych stabilizacja polityczna jest nieokre´┐Żlona, federalna za´┐Ż pa´┐Żstw z´┐Żo´┐Żonych, np. Brazylia, Niemcy, Stany Zjednoczone.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  b´┐Żl ucha
furunku´┐Ż
bia´┐Żaczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  plik
baptysterium
postawa
przep´┐Żywy realne
grupa etniczna
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.