? Co to jest? - Sownik internetowy

S�ownik internetowy
poj�cia, definicje, terminy...

Wyszukaj has�oSpis alfabetyczny wszystkich poj��

Dodaj stron� do ulubionych


 

 
Sownik internetowy
 
   

Co to jest rentowno��?

Poj�cie rentowno�ci i dok�adne informacje wyja�niaj�ce ten termin. Definicja rentowno�ci napisana w spos�b zrozumia�y.

rentowno�� - osi�ganie nadwy�ek przychod�w nad poniesionymi kosztami prowadzenia danej dzia�alno�ci gosp. Mierzy si� j� wska�nikami rentowno�ci, kt�re s� wielko�ciami pokazuj�cymi stosunek osi�gni�tego zysku do dochodu lub stosunek zysku do poniesionych koszt�w.

 

     
Najnowsze poj�cia
  b�l ucha
furunku�
bia�aczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj�cia
  immunitet
wydolno�� fizyczna
dyskryminacja
globalizacja
gmina
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s�owniku
wsp�praca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze�one.

   
reklama  
     
   

Internetowy s�ownik w kt�rym mo�esz znale�� terminy, zagadnienia oraz definicje i poj�cia wyja�nione w przyst�pny i jasny spos�b.