? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest renesans?

Poj´┐Żcie renesansu i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja renesansu napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

renesans - jest okresem historycznym w europejskiej kulturze. Czas trwania renesansu szacuje si´┐Ż na XV i XVI wiek. Jest to czas odrodzenia sztuk i nauk, podczas kt´┐Żrego dokonano bardzo wielu odkry´┐Ż, zar´┐Żwno w dziedzinie medycyny, jak i geografii. Wielkie odkrycia geograficzne i wiele dzie´┐Ż literatury to g´┐Ż´┐Żwne wyznaczniki tego okresu. Cho´┐Ż niekt´┐Żrzy historycy nie uwa´┐Żaj´┐Ż renesansu za sp´┐Żjny okres historyczny, w istocie trzeba przyzna´┐Ż, ´┐Że czas ten wyr´┐Żnia´┐Ż si´┐Ż pod wzgl´┐Żdem intelektualnym znacznie bardziej od otaczaj´┐Żcych go okres´┐Żw. Renesans nie posiada okre´┐Żlonych ram czasowych i na tym tle nierzadko dochodzi pomi´┐Żdzy historykami do spor´┐Żw.

Renesans, zwany odrodzeniem, stanowi w istocie czas, kiedy sztuki pi´┐Żkne rozkwita´┐Ży i wielu uznanych artyst´┐Żw tworzy´┐Żo wspania´┐Że dzie´┐Ża. To w´┐Ża´┐Żnie w renesansie dosz´┐Żo do rozkwitu humanizmu, czyli skoncentrowania si´┐Ż na cz´┐Żowieku, a nie otaczaj´┐Żcych go przedmiotach. Renesans tym r´┐Żni´┐Ż si´┐Ż od ´┐Żredniowiecza, ´┐Że cz´┐Żowiek poj´┐Ż´┐Ż swoj´┐Ż warto´┐Ż´┐Ż i odszed´┐Ż od typowych, religijnych zabobon´┐Żw, przynajmniej w kontek´┐Żcie um´┐Żczania cielesnego i ascezy. Zacz´┐Żto docenia´┐Ż ´┐Żwiat i ´┐Życie doczesne, a nie wci´┐Ż´┐Ż patrzono na przysz´┐Że ´┐Życie wieczne.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  b´┐Żl ucha
furunku´┐Ż
bia´┐Żaczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  suweren
sp´┐Żka
konflikt organizacyjny
dystrybucja
naczynia krwiono´┐Żne
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.