? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest religia?

Poj´┐Żcie religii i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja religii napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

religia - jest najog´┐Żlniej rzecz bior´┐Żc swoistym systemem wierze´┐Ż, praktyk i zachowa´┐Ż danej jednostki w odniesieniu do sfery sacrum, czyli sfery boskiej. Przyjmuje si´┐Ż, ´┐Że termin ten pochodzi od ´┐Żaci´┐Żskiego s´┐Żowa religio. Ka´┐Żda religijna ma w´┐Żasne prawa, zasady, doktryny, kt´┐Żre ka´┐Żdy jej wyznawca musi bezwzgl´┐Żdnie przestrzega´┐Ż. Religia wymaga odpowiednich zachowa´┐Ż i reakcji i odnosi si´┐Ż do mistyki, duchowego wymiaru ´┐Życia.

W centrum ka´┐Żdej religii znajduje si´┐Ż ´┐Żci´┐Żle okre´┐Żlone b´┐Żstwo lub tak jak w religiach monoteistycznych B´┐Żg. Na religie sk´┐Żada si´┐Ż wiara i kult. Polega ona na tym, i´┐Ż mimo, ´┐Że nie widzimy tego w co wierzymy, to mamy g´┐Ż´┐Żbok´┐Ż wiar´┐Ż w to, ´┐Że to naprawd´┐Ż istnieje.

Og´┐Żlnie rzecz bior´┐Żc religi´┐Ż mo´┐Żemy podzieli´┐Ż na monoteistyczne i politeistyczne. Na ´┐Żwiecie wyst´┐Żpuje tylko kilka religii, kt´┐Żre wyznaj´┐Ż wiar´┐Ż w jednego Boga. Wszystkie inne uwzgl´┐Żdniaj´┐Ż obecno´┐Ż´┐Ż wielu b´┐Żstw, kt´┐Żrym oddawana jest cze´┐Ż´┐Ż.

Religia nie powsta´┐Ża wraz z czasami nowo´┐Żytnymi. Jej pocz´┐Żtki i ´┐Żlady odnajdywano ju´┐Ż na prehistorycznych rysunkach naskalnych. Cz´┐Żowiek musi Wierzyc, ´┐Że istnieje jaka´┐Ż wy´┐Ższa si´┐Ża, kt´┐Żra kieruje jego ´┐Życiem, gdy´┐Ż inaczej jego ´┐Życie straci´┐Żo by ca´┐Żkowicie sens.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia´┐Żaczka
furunku´┐Ż
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  Genever
latarnia morska
altruizm
muzy
ruch
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.