? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest rekreacja fizyczna?

Poj´┐Żcie rekreacji fizycznej i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja rekreacji fizycznej napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

rekreacja fizyczna - inaczej rekreacja ruchowa - to zaj´┐Żcia o tre´┐Żci ruchowo-sportowych (zabawy sportowe, ta´┐Żce, turystyka, spacery itd.) kt´┐Żrymi cz´┐Żowiek oddaje si´┐Ż z w´┐Żasnych ch´┐Żci w czasie wolnym dla odpoczynku, odnowy si´┐Ż, przyjemno´┐Żci, kreacji zdrowia i rozwoju w´┐Żasnej osobowo´┐Żci.

Celami rekreacji s´┐Ż
- zaspokojenie potrzeb ruchu niezb´┐Żdnego dla zdrowia-chodzi o prewencj´┐Ż, czyli zapobieganie chorobom metabolicznym(oty´┐Żo´┐Ż´┐Ż, cukrzyca, mia´┐Żd´┐Życa, chorobom serca i naczy´┐Ż, uk´┐Żadu ruchu, nerwic´┐Ż, brak zdolno´┐Żci odporno´┐Żciowej organizmu);
- r´┐Żwnowa´┐Żnie dobowego bilansu energetycznego organizmu cz´┐Żowieka-utrzymywanie prawid´┐Żowej masy cia´┐Ża;
- poprawa, utrzymanie i budowa sprawno´┐Żci i wydolno´┐Żci fizycznej, a po´┐Żrednio psychicznej;
- osi´┐Żganie przyjemno´┐Żci i zadowolenia z wysi´┐Żku fizycznego.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia´┐Żaczka
furunku´┐Ż
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  segmentacja rynku
doch´┐Żd
dru´┐Żyna
stowarzyszenie
kultura fizyczna
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.