? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐Żo



Spis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest reintegracja zawodowa?

Poj´┐Żcie reintegracji zawodowej i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja reintegracji zawodowej napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

reintegracja zawodowa - jest kilka definicji, kt´┐Żre okre´┐Żlaj´┐Ż czym jest reintegracja zawodowa. W wi´┐Żkszo´┐Żci jest skierowana do os´┐Żb, kt´┐Żre zmieniaj´┐Ż swoje przygotowanie zawodowe.

Dotyczy to r´┐Żwnie´┐Ż os´┐Żb bezrobotnych, kt´┐Żre chc´┐Ż zmieni´┐Ż oraz poszerzy´┐Ż swoje kwalifikacje. Jest to badanie przeprowadzane przez psycholog´┐Żw, kt´┐Żre ma na celu badanie preferencji zawodowych. Szkolenia maj´┐Ż r´┐Żwnie´┐Ż pom´┐Żc za budowaniu indywidualnych plan´┐Żw dzia´┐Żania na podstawie informacji, kt´┐Żre zebra´┐Ż psycholog. Ich opinia decyduje, kt´┐Żrzy uczestnicy mog´┐Ż zosta´┐Ż zakwalifikowani na indywidualne kursy, kt´┐Żre podnosz´┐Ż kwalifikacje.

Reintegracja zawodowa ma na celu pokazanie jak aktywnie szuka´┐Ż pracy np. poprzez nauk´┐Ż pisania CV, listu motywacyjnego, pism urz´┐Żdowych oraz poda´┐Ż. Zw´┐Żaszcza dla os´┐Żb bezrobotnych wa´┐Żna jest mo´┐Żliwo´┐Ż´┐Ż zapoznania si´┐Ż z podstawami prawa pracy, nauk´┐Ż autoprezentacji oraz kursy podnosz´┐Żce umiej´┐Żtno´┐Żci i kwalifikacje. W wielu firmach tak´┐Że odbywa si´┐Ż reintegracja zawodowa, kt´┐Żra pozwala pracownikom zmieni´┐Ż dotychczasowe stanowisko. Uko´┐Żczenie tego szkolenia pozwala na lepsze zaprezentowanie si´┐Ż podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Kursy s´┐Ż dla wszystkich ch´┐Żtnych a poniewa´┐Ż s´┐Ż prowadzone przez wykwalifikowanych specjalist´┐Żw uczestnicy mog´┐Ż rozwija´┐Ż si´┐Ż zawodowo.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  b´┐Żl ucha
furunku´┐Ż
bia´┐Żaczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  rachunkowo´┐Ż´┐Ż zarz´┐Żdcza
czaszka ssaka
krew
poemat liryczny
inflacja
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.