? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest rehabilitacja?

Poj´┐Żcie rehabilitacji i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja rehabilitacji napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

rehabilitacja - forma uczestnictwa w kulturze fizycznej dla os´┐Żb niepe´┐Żnosprawnych (rehabilitare - przywraca´┐Ż do stanu w´┐Ża´┐Żciwego).

W odniesieniu do zdrowia rehabilitacja ruchowa oznacza oddzia´┐Żywanie na osoby cz´┐Żciowo lub trwale niepe´┐Żnosprawne, a celem jej jest przywracanie lub kompensowanie utraconych w nast´┐Żpstwie choroby lub kalectwa funkcji psychomotorycznych organizmu.
G´┐Ż´┐Żwnym ´┐Żrodkiem rehabilitacji ruchowej jest ruch.

rehabilitacja ruchowa = fizjoterapia = kinezyterapia (ruch) + fizykoterapia + masa´┐Ż

Korektywa ´┐Ż´┐Żczy wychowanie fizyczne z rehabilitacj´┐Ż.

Osoby zainteresowane rehabilitacj´┐Ż:
• poszkodowany i jego rodzina,
spo´┐Żecze´┐Żstwo,
przedsi´┐Żbiorstwa i firmy zatrudniaj´┐Żce,
• s´┐Żu´┐Żby i instytucje medyczne.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  b´┐Żl ucha
furunku´┐Ż
bia´┐Żaczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  cykl operacyjny
park
prawo karne
przegl´┐Żdarka internetowa
ubezpieczenie
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.