? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest regulacja?

Poj´┐Żcie regulacji i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja regulacji napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

regulacja - przez regulacj´┐Ż rozumiemy przede wszystkim r´┐Żnego rodzaju dzia´┐Żania podejmowane w celu nadania lub przywr´┐Żcenia czemu´┐Ż prawid´┐Żowego przebiegu lub funkcjonowania.
W ekonomii przez regulacj´┐Ż rozumiany jest instrument polityki gospodarczej rz´┐Żdu (a tak´┐Że w´┐Żadz lokalnych) stosowany po to, by wymusi´┐Ż na prywatnych przedsi´┐Żbiorstwach odpowiednie zachowania rynkowe, lub by te zachowania podda´┐Ż kontroli. Przyk´┐Żadem regulowania na gruncie gospodarczym s´┐Ż dzia´┐Żania ze strony w´┐Żadzy pa´┐Żstwowej, kt´┐Żra na przyk´┐Żad przez system koncesjonowania wp´┐Żywa na uporz´┐Żdkowanie struktury podmiotowej sektora energetycznego, eliminuj´┐Żc gro´┐Żb´┐Ż wzajemnego wyniszczania konkuruj´┐Żcych przedsi´┐Żbiorstw.

Przez regulacj´┐Ż mo´┐Żna tak´┐Że rozumie´┐Ż ujmowanie czego´┐Ż w form´┐Ż przepis´┐Żw i norm. W tym znaczeniu regulacj´┐Ż stanowi´┐Ż przepisy lub akty prawne dotycz´┐Żce r´┐Żnych dziedzin ´┐Życia (na przyk´┐Żad kwestii praw autorskich, bankowo´┐Żci, energetyki, c´┐Ża itp.).

Terminem regulacja okre´┐Żla si´┐Ż tak´┐Że odpowiednie nastawianie przyrz´┐Żdu, mechanizmu lub urz´┐Żdzenia, dzi´┐Żki kt´┐Żremu uzyskujemy jego prawid´┐Żowe dzia´┐Żanie.

W jeszcze innym znaczeniu regulacja to utrzymywanie sta´┐Żych, po´┐Ż´┐Żdanych wielko´┐Żci fizycznych, na przyk´┐Żad temperatury pomieszczenia lub ci´┐Żnienia w danym przedmiocie.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia´┐Żaczka
furunku´┐Ż
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  mp3
choroba lokomocyjna
k´┐Żtowniki
rozw´┐Żj
orientacja marketingowa
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.