? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest regionalizm?

Poj´┐Żcie regionalizmu i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja regionalizmu napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

regionalizm - to poj´┐Żcie, kt´┐Żre dawniej okre´┐Żlano mianem prowincjonalizmu. Mo´┐Żna powiedzie´┐Ż, i´┐Ż jest to element j´┐Żzykowy. Jest to tak´┐Że szczeg´┐Żlna cecha j´┐Żzyka. Mo´┐Że przyj´┐Ż´┐Ż form´┐Ż cechy wymowy, jak r´┐Żwnie´┐Ż mo´┐Że to by´┐Ż forma wyrazowa czy szczeg´┐Żlna konstrukcja sk´┐Żadniowa. Charakterystyczne dla regionalizmu jest to, ´┐Że konkretna cecha j´┐Żzykowa u´┐Żywana jest przez og´┐Ż ludno´┐Żci z danego regionu, nie tylko tych niewykszta´┐Żconych. Musi si´┐Ż ona w okre´┐Żlony spos´┐Żb r´┐Żni´┐Ż od formy, kt´┐Żra zosta´┐Ża uznana za og´┐Żlnopolsk´┐Ż.

Bardzo cz´┐Żsto mo´┐Żemy spotka´┐Ż si´┐Ż z regionalizmami w odmianie pisanej j´┐Żzyka. W wielu przypadkach zosta´┐Ży one dobrze osadzone w tradycji regionu. Poniewa´┐Ż s´┐Ż one u´┐Żywane od wielu dziesi´┐Żtk´┐Żw lat, to w wi´┐Żkszo´┐Żci przypadk´┐Żw nie mo´┐Żna z nimi post´┐Żpowa´┐Ż tak, jak z b´┐Ż´┐Żdami j´┐Żzykowymi.

Nale´┐Ży regionalizmy odr´┐Żnia´┐Ż od dialektyzm´┐Żw. Te drugie s´┐Ż bowiem jedynie wtr´┐Żtami gwarowymi, kt´┐Żre pochodz´┐Ż z gwar ludowych i spotyka si´┐Ż je raczej w tekstach m´┐Żwionych. Warto jest zachowywa´┐Ż regionalizmy. Ich posiadanie ´┐Żwiadczy o bogactwie j´┐Żzyka. Pokazuje przy okazji jego r´┐Żnorodno´┐Ż´┐Ż, a tak´┐Że jest odzwierciedleniem historii, a przede wszystkim kultury, kt´┐Żra panuje na danym regionie.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia´┐Żaczka
furunku´┐Ż
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  metoda
dziura ozonowa
kalkulacja planowa
wahanie sezonowe
aktywa
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.