? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest region?

Poj´┐Żcie regionu i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja regionu napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

region - wyodr´┐Żbniony, wzgl´┐Żdnie jednolity teren l´┐Żdowy lub wodny, od s´┐Żsiednich obszar´┐Żw r´┐Żni´┐Żcy si´┐Ż pewnymi cechami. Podzia´┐Ż regionalny mo´┐Że by´┐Ż wielostopniowy - od mikro- do makroregion´┐Żw. Ka´┐Żdy region powinien mie´┐Ż okre´┐Żlone cechy typowe, kryteria prowadzenia granic oraz nazw´┐Ż.

Cechy, na podstawie kt´┐Żrych por´┐Żwnuje si´┐Ż r´┐Żne regiony, mog´┐Ż by´┐Ż naturalne i antropogeniczne. Z cechami naturalnymi wi´┐Ż´┐Że si´┐Ż po´┐Żo´┐Żenie regionu oraz charakterystyka przyrody (ekosystem, dorzecza, ´┐Ża´┐Żcuchy g´┐Żrskie, biotop, biom, rodzaj gleby), natomiast z antropogenicznymi j´┐Żzyk, religia b´┐Żd´┐Ż odr´┐Żbno´┐Ż´┐Ż etniczna ludno´┐Żci regionu oraz cechy gospodarki.

Ze wzgl´┐Żdu na kryteria wyodr´┐Żbnienia regiony dziel´┐Ż si´┐Ż na: fizycznogeograficzne, spo´┐Żeczno-gospodarcze, historyczne b´┐Żd´┐Ż administracyjne. Nazwa region mo´┐Że te´┐Ż by´┐Ż u´┐Żyta na okre´┐Żlenie geograficznego obszaru. W takim wypadku wyst´┐Żpuje domy´┐Żlna odr´┐Żbno´┐Ż´┐Ż, np. wewn´┐Żtrz kraju - Midlands w Wielkiej Brytanii, b´┐Żd´┐Ż te´┐Ż wielonarodowo´┐Żciowo - ´┐Żrodkowy Wsch´┐Żd w Azji.

Kolejnym rodzajem regionu niezwi´┐Żzanym z g´┐Ż´┐Żwnym podzia´┐Żem jest region militarny, kt´┐Żry zosta´┐Ż zdefiniowany podczas wojen ´┐Żwiatowych i wyst´┐Żpuje rzadko, poniewa´┐Ż liczba ´┐Żo´┐Żnierzy w armii wymaganej do tej klasyfikacji wynosi od 1 do 3 milion´┐Żw.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia´┐Żaczka
furunku´┐Ż
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  demokracja
konflikt
controling
kantyk
tryper
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.