? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest reforma?

Poj´┐Żcie reformy i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja reformy napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

reforma - oznacza po´┐Żyteczn´┐Ż zmian´┐Ż w systemie politycznym lub, w szczeg´┐Żlno´┐Żci, powr´┐Żt do czystego oryginalnego stanu. Reform´┐Ż odr´┐Żnia si´┐Ż od rewolucji, kt´┐Żra oznacza radykalne zmiany, podczas gdy pod wp´┐Żywem reform nie musz´┐Ż zachodzi´┐Ż ´┐Żadne fundamentalne przemiany.

Celem reform jest usprawnienie obecnego systemu, a nigdy jego ca´┐Żkowite zniszczenie. Reformy wchodz´┐Ż w ´┐Życie po uchwaleniu przez parlament odpowiedniego aktu prawnego i s´┐Ż nastawione na dzia´┐Żanie d´┐Żugofalowe, bez natychmiastowych efekt´┐Żw. Mo´┐Żna je podzieli´┐Ż wed´┐Żug dw´┐Żch g´┐Ż´┐Żwnych kryteri´┐Żw: przyczyn wprowadzania zmian i ich skutk´┐Żw. W pierwszej grupie wyr´┐Żnia si´┐Ż reformy prewencyjne, wprowadzane zanim nast´┐Żpi´┐Ż krytyczne przemiany, i wymuszone - wyst´┐Żpuj´┐Żce np. w przypadku rewolucji podj´┐Żtej przez najni´┐Ższe grupy spo´┐Żeczne.

Podzia´┐Ż wed´┐Żug skutk´┐Żw zmian obejmuje reformy adaptacyjne (w tym reguluj´┐Żce i innowacyjne, kt´┐Żre wprowadzaj´┐Ż ca´┐Żkowicie odmienny ´┐Żad), rozwojowe (przyspieszaj´┐Żce, hamuj´┐Żce post´┐Żp, b´┐Żd´┐Ż te´┐Ż umacniaj´┐Żce obecny stan) oraz odnosz´┐Żce si´┐Ż do rewolucji (zwi´┐Żzane z przygotowaniem jej albo te´┐Ż z´┐Żagodzeniem nastroj´┐Żw rewolucyjnych). Konsekwencje reform dla przeprowadzaj´┐Żcego je aparatu w´┐Żadzy mog´┐Ż si´┐Żga´┐Ż od zdecydowanego umocnienia w´┐Żadzy a´┐Ż do utraty jej na korzy´┐Ż´┐Ż innego systemu.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  b´┐Żl ucha
furunku´┐Ż
bia´┐Żaczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  stres
p´┐Żpasiec
analiza
szereg statystyczny 2
suweren
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.