? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest referat?

Poj´┐Żcie referatu i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja referatu napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

referat - inaczej sprawozdanie; kr´┐Żtka forma pisemna lub ustna, mo´┐Że by´┐Ż wyg´┐Żaszana na forum publicznym po´┐Żr´┐Żd wsp´┐Żpracownik´┐Żw, os´┐Żb powi´┐Żzanych z problemem, kt´┐Żrego referat dotyczy. Autor ma za zadanie zbada´┐Ż wszystkie aspekty danego dylematu i opracowa´┐Ż wnioski, prowadz´┐Żce do poprawy sytuacji b´┐Żd´┐Ż do stworzenia plan´┐Żw naprawienia trudno´┐Żci.

Tematem mo´┐Że by´┐Ż np. krytyczna sytuacja w firmie, wtedy zleca si´┐Ż osobie bezpo´┐Żrednio powi´┐Żzanej z problemem przygotowanie referatu w formie prezentacji na zebraniu, kt´┐Żre ma przynie´┐Ż´┐Ż konstruktywne wyj´┐Żcie z sytuacji, po zapoznaniu si´┐Ż z wnioskami wszystkich zainteresowanych. Referat powinien by´┐Ż przejrzysty i jasno napisany, aby wnioski p´┐Żyn´┐Żce z niego by´┐Ży oczywiste r´┐Żwnie´┐Ż dla ludzi s´┐Żuchaj´┐Żcych albo czytaj´┐Żcych go. Dlatego bardzo wa´┐Żn´┐Ż rzecz´┐Ż jest, aby autor przeprowadzi´┐Ż tak´┐Ż analiz´┐Ż i przedstawi´┐Ż ja swoimi s´┐Żowami. W rzeczowym referacie wa´┐Żn´┐Ż rol´┐Ż odgrywa wypunktowanie najwa´┐Żniejszych rzeczy i przedstawienie ich w formie rozdzia´┐Ż´┐Żw, kt´┐Żre na ko´┐Żcu nale´┐Ży podsumowa´┐Ż. W dobrym referacie wyst´┐Żpuje du´┐Ża ilo´┐Ż´┐Ż cytat´┐Żw z r´┐Żnych ´┐Żr´┐Żde´┐Ż, jednak nie przyjmowanych bezkrytycznie, tylko ukazuj´┐Żcych ich niedoci´┐Żgni´┐Żcia.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  b´┐Żl ucha
furunku´┐Ż
bia´┐Żaczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  utylizacja
zesp´┐Ż
grafika
uzdrowisko
geneza
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.