? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest recykling?

Poj´┐Żcie recyklingu i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja recyklingu napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

recykling - jest procesem odzyskiwania materia´┐Ż´┐Żw i surowc´┐Żw z odpad´┐Żw r´┐Żnych substancji. Dotyczy wielu najr´┐Żniejszych produkt´┐Żw i rodzaj´┐Żw materia´┐Ż´┐Żw, niemniej najcz´┐Żciej wyst´┐Żpuje w formie odzyskiwania papieru, szk´┐Ża, tworzyw sztucznych i r´┐Żnych typ´┐Żw metali. Dobrym przyk´┐Żadem recyklingu w odniesieniu do odzyskiwania metali s´┐Ż skupy z´┐Żomu, kt´┐Żre przyjmuj´┐Ż r´┐Żne produkty i towary (a w´┐Ża´┐Żciwie odpady i ´┐Żmieci) wykonane z metali. W zale´┐Żno´┐Żci od ceny za kilogram, osoba oddaj´┐Żca okre´┐Żlon´┐Ż ilo´┐Ż´┐Ż odpad´┐Żw otrzymuje zap´┐Żat´┐Ż.

Recykling jest niezwykle wa´┐Żny z ekologicznego punktu widzenia, pozwala bowiem na zmniejszenie wydobycia surowc´┐Żw i zmniejszenie ewentualnego zu´┐Życia energii. Ochrona d´┐Żbr naturalnych i ochrona ´┐Żrodowiska znacznie zyskuj´┐Ż na recyklingu.

Recykling to te´┐Ż skomplikowany system obiegu materia´┐Ż´┐Żw, mog´┐Żcych by´┐Ż wielokrotnie przetwarzanymi. Dotyczy wszelkich szczebli, od polityki i organizacji przetwarzania, a´┐Ż do zachowa´┐Ż indywidualnych os´┐Żb. Odpowiednia edukacja obywateli i programy poszerzaj´┐Żce wiedz´┐Ż o ´┐Żrodowisku znacz´┐Żco wp´┐Żywaj´┐Ż na zachowania i skuteczno´┐Ż´┐Ż tego rodzaju przedsi´┐Żwzi´┐Ż´┐Ż. Analiza zysk´┐Żw i koszt´┐Żw jednoznacznie wskazuje, ´┐Że recykling si´┐Ż op´┐Żaca.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  b´┐Żl ucha
furunku´┐Ż
bia´┐Żaczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  zainteresowanie
saldo
zarz´┐Żdzanie kadrami
r´┐Żwnowaga konsumenta
agresja
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.