? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest recesja?

Poj´┐Żcie recesji i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja recesji napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

recesja - jest zjawiskiem wyst´┐Żpuj´┐Żcym w makroekonomii i polega na spowolnieniu proces´┐Żw gospodarczych, kt´┐Żre prowadzi o spadku produktu krajowego brutto i og´┐Żlnego pogorszenia warunk´┐Żw ´┐Życia spo´┐Żecze´┐Żstwa danego kraju.

Recesja jest niekiedy okre´┐Żlana mianem kryzysu, kt´┐Żry mo´┐Że wyst´┐Żpi´┐Ż w r´┐Żnych dziedzinach dzia´┐Żalno´┐Żci gospodarczej - finansowej, ekonomicznej, gospodarczej. Przyczyny recesji mog´┐Ż by´┐Ż bardzo r´┐Żne i najcz´┐Żciej jest nimi b´┐Ż´┐Żdnie prowadzona przez pa´┐Żstwo polityka monetarna, a tak´┐Że nadmierny b´┐Żd´┐Ż te´┐Ż niedostateczny interwencjonizm pa´┐Żstwowy. Ingerencja pa´┐Żstwa powinna by´┐Ż ´┐Żci´┐Żle dostosowana do rodzaju rynku i jego zapotrzebowania oraz podmiot´┐Żw na nim funkcjonuj´┐Żcych. Nie w ka´┐Żdej bowiem sytuacji pa´┐Żstwo powinno wtr´┐Żca´┐Ż si´┐Ż w sprawy wolnego rynku i odg´┐Żrnie regulowa´┐Ż niekt´┐Żre jego aspekty.

Recesja mo´┐Że by´┐Ż tak´┐Że spowodowana czynnikami niezale´┐Żnymi od cz´┐Żowieka, takimi jak kataklizmy i kl´┐Żski ´┐Żywio´┐Żowe, czy te´┐Ż wojny. W takich sytuacjach rz´┐Żd mo´┐Że jedynie stara´┐Ż si´┐Ż minimalizowa´┐Ż skutki recesji.

Recesje by´┐Ży najcz´┐Żciej po´┐Ż´┐Żczone z wysok´┐Ż inflacj´┐Ż, lub te´┐Ż deflacj´┐Ż, a tak´┐Że niska inflacj´┐Ż. Dodruk pieni´┐Żdza nie rozwi´┐Żzywa´┐Ż w ´┐Żaden spos´┐Żb problemu recesji.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia´┐Żaczka
furunku´┐Ż
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  zysk ekonomiczny
dzia´┐Żanie polityczne
rozporz´┐Żdzenie
zapalenie jelita grubego
sport
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.