? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest recenzja?

Poj´┐Żcie recenzji i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja recenzji napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

recenzja - wyraz ten pochodzi z j´┐Żzyka ´┐Żaci´┐Żskiego recensio oznacza spis ludno´┐Żci, czy te´┐Ż przegl´┐Żd. Recenzj´┐Ż bywa nazywana analiza i swoista ocena nie tylko dzie´┐Ża literackiego, dzie´┐Ża sztuki, ale i tak´┐Że ksi´┐Ż´┐Żki, artyku´┐Żu, relacja z przyj´┐Żcia, czy imprezy inauguracyjnej.

Mo´┐Żna recenzowa´┐Ż publikacj´┐Ż naukow´┐Ż, przewodnik dla podr´┐Żnych, ciekawy film, a tak´┐Że imprez´┐Ż sportow´┐Ż. Istnieje tak´┐Że co´┐Ż takiego jak recenzja zbiorcza, kt´┐Żra polega na tym, ´┐Że jeden konkretny recenzent przygotowuje recenzje z kilku wydarze´┐Ż spo´┐Żecznych, czy te´┐Ż artystycznych. Mo´┐Że on tak´┐Że dokona´┐Ż recenzji kilku ksi´┐Ż´┐Żek lub artyku´┐Ż´┐Żw.

Recenzja jest jednym z gatunk´┐Żw literackich, kt´┐Żry posiada ´┐Żci´┐Żle okre´┐Żlona struktur´┐Ż. Zawiera ona mi´┐Żdzy innymi krytyczn´┐Ż analiz´┐Ż i podej´┐Żcie do opisywanych rzeczy. Recenzja pe´┐Żni funkcj´┐Ż informacyjn´┐Ż i na jej podstawie niekt´┐Żre osoby mog´┐Ż wyrobi´┐Ż sobie opini´┐Ż o opisywanej rzeczy, zjawisku lub osobie.

Najbardziej popularnymi rodzajami recenzji jest recenzja artystyczna lub tez naukowa. Oba jej rodzaje maj´┐Ż tak´┐Ż sam´┐Ż struktur´┐Ż: cz´┐Ż´┐Ż informacyjn´┐Ż, cz´┐Ż´┐Ż zawieraj´┐Żc´┐Ż analiz´┐Ż oraz krytyk´┐Ż, a tak´┐Że cz´┐Ż´┐Ż oceniaj´┐Żca. Z regu´┐Ży recenzja jest tekstem, kt´┐Żry ma dw´┐Żch autor´┐Żw, a ich teksty s´┐Ż oddzielone od siebie pewnym przedzia´┐Żem czasowym.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia´┐Żaczka
furunku´┐Ż
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  pedagogika
stowarzyszenie
reforma
windows
ekonomia
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.