? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest ratio?

Poj´┐Żcie ratia i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja ratia napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

ratio - oznacza stosunek dw´┐Żch lub wi´┐Żcej warto´┐Żci. Takiego okre´┐Żlania stosunku u´┐Żywano ju´┐Ż w staro´┐Żytnej matematyce Babilonii i Grecji. Najstarsze przyk´┐Żady u´┐Życia ratio znaleziono w astronomii do wyznaczenia elips. Pitagorejczycy odkryli w staro´┐Żytno´┐Żci, ´┐Że nie wszystkie liczby mo´┐Żna zapisa´┐Ż jako u´┐Żamek zwyk´┐Ży - st´┐Żd mamy obecnie liczby niewymierne.

Ka´┐Żda z warto´┐Żci w oznaczaniu stosunku jest oddzielona od siebie dwukropkiem kiedy okre´┐Żlamy ratio, np. przy okre´┐Żlaniu przek´┐Żtnej monitora komputerowego b´┐Żd´┐Ż telewizora ratio mo´┐Że wynosi´┐Ż np. 4:3. W tym przypadku oznacza to, ´┐Że stosunek d´┐Żugo´┐Żci do szeroko´┐Żci wynosi 4 do 3, bez wprowadzania jakichkolwiek jednostek. Np. ratio 2:3 m´┐Żwi, ´┐Że pierwsza liczba stanowi dwie trzecie drugiej liczby. Na tej samej zasadzie dzia´┐Ża okre´┐Żlanie stosunku wi´┐Żcej ni´┐Ż dw´┐Żch liczb, jednak w tym przypadku nie mo´┐Żna sprowadzi´┐Ż takiego wyra´┐Żenia do u´┐Żamka zwyk´┐Żego.

Najpro´┐Żciej mo´┐Żna wyt´┐Żumaczy´┐Ż ratio tak, ´┐Że na ka´┐Żde dwie cz´┐Żci pierwszej liczby przypadaj´┐Ż trzy cz´┐Żci drugiej liczby. Wsp´┐Żczynniki ratio mog´┐Ż by´┐Ż redukowane, podobnie jak u´┐Żamki zwyk´┐Że. I tak np. stosunek 4:6 mo´┐Że by´┐Ż zapisany jako r´┐Żwnowarto´┐Ż´┐Ż 2:3 w ramach warto´┐Żci wzgl´┐Żdnych.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  b´┐Żl ucha
furunku´┐Ż
bia´┐Żaczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  reintegracja zawodowa
etyka
muzyka
cenzus wyborczy
mp4
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.