? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest radio?

Poj´┐Żcie radia i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja radia napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

radio - okre´┐Żlenie transmisji sygna´┐Ż´┐Żw na odleg´┐Żo´┐Ż´┐Ż poprzez modulacj´┐Ż fal elektromagnetycznych. Wiadomo´┐Żci s´┐Ż przesy´┐Żane w wyniku okresowej zmiany jednego z parametr´┐Żw fali radiowej: amplitudy, cz´┐Żstotliwo´┐Żci lub fazy. W radioodbiorniku odbierane fale powoduj´┐Ż indukowanie si´┐Ż pr´┐Żdu elektrycznego, kt´┐Żry jest nast´┐Żpnie zamieniany na d´┐Żwi´┐Żk.

Wynalazc´┐Ż radia jest W´┐Żoch Guglielmo Marconi, kt´┐Żremu w 1895 roku uda´┐Żo si´┐Ż przes´┐Ża´┐Ż fale radiowe na dystansie 1 kilometra. W kolejnych latach pokonywano kolejne bariery odleg´┐Żo´┐Żciowe, a´┐Ż w 1901 roku uda´┐Żo si´┐Ż przes´┐Ża´┐Ż sygna´┐Ż przez ca´┐Ży Ocean Atlantycki, z Anglii do Kanady. R´┐Żwnolegle z Marconim nad podobnym wynalazkiem pracowali Nikola Tesla i Aleksander Popow, jednak nagrod´┐Ż Nobla za skonstruowanie radia odebra´┐Ż W´┐Żoch, pomimo wykorzystania pewnych element´┐Żw pracy Tesli. Pierwsze radio internetowe uruchomiono w 1993 roku.

Nazw´┐Ż radio okre´┐Żla si´┐Ż r´┐Żwnie´┐Ż radioodbiorniki, s´┐Żu´┐Ż´┐Żce do odbierania fal radiowych. G´┐Ż´┐Żwnym elementem radia jest antena, kt´┐Żra wychwytuje fal elektromagnetyczne. Pierwsze radia oddano do u´┐Żytku w latach 20. XX w., przypomina´┐Ży one swoj´┐Ż budow´┐Ż i wielko´┐Żci´┐Ż ma´┐Że meble, jednak bardzo szybko zmniejsza´┐Ży one swoje wymiary, a w ko´┐Żcu nawet wynaleziono przeno´┐Żne radioodbiorniki.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  b´┐Żl ucha
furunku´┐Ż
bia´┐Żaczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  prawa podmiotowe
cykl operacyjny
post´┐Żpowanie karne
sprawno´┐Ż´┐Ż
unia
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.