? Co to jest? - Sownik internetowy

S�ownik internetowy
poj�cia, definicje, terminy...

Wyszukaj has�oSpis alfabetyczny wszystkich poj��

Dodaj stron� do ulubionych


 

 
Sownik internetowy
 
   

Co to jest rachunkowo�� finansowa?

Poj�cie rachunkowo�ci finansowej i dok�adne informacje wyja�niaj�ce ten termin. Definicja rachunkowo�ci finansowej napisana w spos�b zrozumia�y.

rachunkowo�� finansowa - ogniskuje si� na specyficznych potrzebach zewn�trznych decydent�w takich jak: akcjonariusze, dostawcy, banki, instytucje rz�dowe, s�u�y zewn�trznym u�ytkownikom.

 

     
Najnowsze poj�cia
  b�l ucha
furunku�
bia�aczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj�cia
  proces
kom�rka
refren
opowiadanie
�ancuch logistyczny
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s�owniku
wsp�praca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze�one.

   
reklama  
     
   

Internetowy s�ownik w kt�rym mo�esz znale�� terminy, zagadnienia oraz definicje i poj�cia wyja�nione w przyst�pny i jasny spos�b.