? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest punkt?

Poj´┐Żcie punktu i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja punktu napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

punkt - w geometrii oznacza obiekt, kt´┐Żrego nie da si´┐Ż opisa´┐Ż obj´┐Żto´┐Żci´┐Ż, polem powierzchni, d´┐Żugo´┐Żci´┐Ż, czy te´┐Ż jakimkolwiek wy´┐Ższym wymiarem, czyli nie posiada wymiaru. Punkty opisuje si´┐Ż podaj´┐Żc ich po´┐Żo´┐Żenie i oznaczaj´┐Żc par´┐Ż liter z alfabetu ´┐Żaci´┐Żskiego. Pierwsza litera m´┐Żwi o usytuowaniu poziomym, a druga pionowym punktu w przestrzeni dwuwymiarowej. W przypadku okre´┐Żlania po´┐Żo´┐Żenia w przestrzeni tr´┐Żjwymiarowej nale´┐Ży zastosowa´┐Ż r´┐Żwnie´┐Ż trzeci´┐Ż liter´┐Ż, analogicznie opisuj´┐Żca trzeci´┐Ż p´┐Żaszczyzn´┐Ż. W geometrii Euklidesowej domy´┐Żlnym oznaczeniem punktu jest para liter x,y. Punkt jest podstawowym elementem geometrii, fizyki, znajduje te´┐Ż zastosowanie w grafice wektorowej i wielu innych dziedzinach.

Punkt oznacza r´┐Żwnie´┐Ż zagadnienie, kt´┐Żre w grupie innych zagadnie´┐Ż ma sw´┐Żj numer, kt´┐Żry pozwala okre´┐Żli´┐Ż kolejno´┐Ż´┐Ż. Wypunktowanie u´┐Żatwia p´┐Żniejsze wykonanie zada´┐Ż po kolei, pomaga zorganizowa´┐Ż w przejrzysty spos´┐Żb cele, jakie s´┐Ż stawiane, mo´┐Że r´┐Żwnie´┐Ż s´┐Żu´┐Ży´┐Ż za spis tre´┐Żci. Kolejne punkty oznaczaj´┐Ż jak´┐Ż´┐Ż tre´┐Ż´┐Ż b´┐Żd´┐Ż zadanie do wykonania. Mo´┐Żna u´┐Ży´┐Ż punktowania r´┐Żwnie´┐Ż w celu okre´┐Żlenia priorytet´┐Żw, stawiaj´┐Żc na pierwszym miejscu rzecz najwa´┐Żniejsz´┐Ż, a na ostatnim najmniej wa´┐Żn´┐Ż.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia´┐Żaczka
furunku´┐Ż
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  gorzkie ´┐Żale
ubezw´┐Żasnowolnienie
POT
genom
DNS
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.