? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest public relations?

Poj´┐Żcie public relations i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja public relations napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

public relations - z ang., dos´┐Żownie publiczne relacje, kt´┐Żre dotycz´┐Ż kontakt´┐Żw podmiot´┐Żw z otoczeniem, s´┐Ż odpowiedzialne za jego kszta´┐Żtowanie, wizerunek i utrzymanie. Aktualnie opracowano ponad dwa tysi´┐Żce definicji, jednak za podstawowe cechy Public relations uwa´┐Ża si´┐Ż jego struktur´┐Ż i panuj´┐Żce tam relacje.

Public relations to przede wszystkim organizacja, kt´┐Żra ma charakter spo´┐Żeczny. W sk´┐Żad tej organizacji wchodz´┐Ż dani mieszka´┐Żcy, cz´┐Żonkowie, czy klienci lokalnych w´┐Żadz. Zachodzi mi´┐Żdzy nimi proces nie tylko komunikacji, ale te´┐Ż wzajemnego zrozumienia, wymiany potrzeb, czy interes´┐Żw. Public relations jest szeroko rozbudowan´┐Ż dziedzin´┐Ż, w zale´┐Żno´┐Żci od wykonywanych dzia´┐Ża´┐Ż, dzieli si´┐Ż je na: marketingowe, komunikacji spo´┐Żecznej, czy zarz´┐Żdzania. W ka´┐Żdym tym przypadku za nadrz´┐Żdny cel uwa´┐Ża si´┐Ż kreowanie wizerunku firmy lub organizacji, poprzez rozpowszechnianie informacji ludziom spoza organizacji na dany temat. Cz´┐Żsto tyczy si´┐Ż to jej oferowanych us´┐Żug, produkt´┐Żw.

Public relations rozbudowuje si´┐Ż dzi´┐Żki dobrej reklamie i promocji. Cz´┐Żonkowie Public relations tworz´┐Ż tzw. „grup´┐Ż docelow´┐Ż”, czyli grup´┐Ż ludzi, do kt´┐Żrych skierowany jest ich komunikat, spe´┐Żniaj´┐Żcy okre´┐Żlone kryteria spo´┐Żeczne.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia´┐Żaczka
furunku´┐Ż
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  czaszka ssaka
osoba fizyczna
wahanie sezonowe
portal
ochrona praw
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.