? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest psychopata?

Poj´┐Żcie psychopaty i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja psychopaty napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

psychopata - jest to osoba cierpi´┐Żca na zaburzenia osobowo´┐Żci. Cz´┐Żsto stosuje ona przemoc a swoim zachowaniem wywo´┐Żuje l´┐Żk u innych ludzi. Zdarza si´┐Ż, ´┐Że stanowi zagro´┐Żenie dla otoczenia , zachowuj´┐Żc si´┐Ż w spos´┐Żb gwa´┐Żtowny i nadpobudliwy, ´┐Żami´┐Żc tym samym przyj´┐Żte normy. Osoby cierpi´┐Żce na psychopati´┐Ż najcz´┐Żciej nie obawiaj´┐Ż si´┐Ż konsekwencji pope´┐Żnionych przez siebie czyn´┐Żw. Obecnie wyr´┐Żnia si´┐Ż 4 rodzaje psychopat´┐Żw: wt´┐Żrny, pierwotny, niezr´┐Żwnowa´┐Żony a tak´┐Że charyzmatyczny.

Ten pierwszy jest niezwykle odporny na stres czy s´┐Żowa krytyki. Jego przeciwie´┐Żstwem jest psychopata wt´┐Żrny, kt´┐Żrego dr´┐Żcz´┐Ż wyrzuty sumienia za wyrz´┐Żdzone przez niego krzywdy. Jest on tak´┐Że bardziej stanowczy oraz odwa´┐Żny w swoim dzia´┐Żaniu. Najniebezpieczniejszym typem mo´┐Że okaza´┐Ż si´┐Ż psychopata niezr´┐Żwnowa´┐Żony kt´┐Żry bardzo ´┐Żatwo wpada w sza´┐Ż oraz posiada niezwykle du´┐Ży pop´┐Żd seksualny. Kieruje nim tak´┐Że ogromne pragnienie, wszystkiego tego co jest zakazane. Takie osoby s´┐Ż w stanie pozbawi´┐Ż cz´┐Żowieka ´┐Życia.

Ostatnim typem jest psychopata charyzmatyczny kt´┐Żry jest uwodzicielem oraz k´┐Żamc´┐Ż. Cz´┐Żsto przekonuje innych do swoich racji, pr´┐Żbuj´┐Żc nimi manipulowa´┐Ż. Przyk´┐Żadem psychopaty charyzmatycznego mo´┐Że by´┐Ż przyw´┐Żdca sekty.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  b´┐Żl ucha
furunku´┐Ż
bia´┐Żaczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  audyt
struktura spo´┐Żeczna
kredyt
siatk´┐Żwka
otoczenie organizacji
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.