? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest psychologia?

Poj´┐Żcie psychologii i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja psychologii napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

psychologia - termin psychologia pochodzi z greki i dos´┐Żownie oznacza \"nauk´┐Ż o duszy\". Psychologia to dyscyplina naukowa, a tak´┐Że dziedzina dzia´┐Żalno´┐Żci praktycznej zajmuj´┐Żca si´┐Ż badaniem praw i mechanizm´┐Żw rz´┐Żdz´┐Żcych powstawaniem i przebiegiem zjawisk psychicznych i zachowaniami cz´┐Żowieka lub grupy. Psychologi´┐Ż interesuj´┐Ż tak´┐Że interakcje mi´┐Żdzy lud´┐Żmi i mi´┐Żdzy cz´┐Żowiekiem i otoczeniem.

Psychologia akademicka zajmuje si´┐Ż mi´┐Żdzy innymi procesami poznawczymi (postrzeganiem, my´┐Żleniem, pami´┐Żci´┐Ż), mow´┐Ż i jej powi´┐Żzaniami z innymi procesami psychicznymi, rozwojem cz´┐Żowieka, emocjami, motywacjami, osobowo´┐Żci´┐Ż, postrzeganiem interakcji i komunikacj´┐Ż mi´┐Żdzy lud´┐Żmi, fizjologicznym pod´┐Żo´┐Żem proces´┐Żw psychicznych, tw´┐Żrczo´┐Żci´┐Ż i zaburzeniami osobowo´┐Żci.
Przedmiotem zainteresowania psychologii stosowanej s´┐Ż zaburzenia proces´┐Żw psychicznych, diagnoza i leczenie zaburze´┐Ż psychicznych, diagnoza i rehabilitacja os´┐Żb z uszkodzonym o´┐Żrodkowym uk´┐Żadem nerwowym, korygowanie relacji spo´┐Żecznych w rodzinach i zwi´┐Żzkach partnerskich, psychosomatyka, promocja zdrowia psychicznego, zapobieganie problemom szkolno-wychowawczym, stosowanie wiedzy psychologicznej w poszczeg´┐Żlnych dziedzinach pracy.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia´┐Żaczka
furunku´┐Ż
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  teorie procesu
k´┐Żtowniki
izolacja dachu
rynek docelowy
reforma
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.