? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest psalm?

Poj´┐Żcie psalmu i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja psalmu napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

psalm - poemat hebrajski wchodz´┐Żcy w sk´┐Żad Starego Testamentu. W Ksi´┐Żdze Psalm´┐Żw zawartych jest 150 psalm´┐Żw. Wszystkie powsta´┐Ży mi´┐Żdzy X a II w. p.n.e., a autorstwo 73 ze 150 przypisuje si´┐Ż wed´┐Żug tradycji kr´┐Żlowi Dawidowi. Maj´┐Ż podnios´┐Ży charakter i zazwyczaj kierowane s´┐Ż do Boga, sporadycznie adresatem jest cz´┐Żowiek. Zale´┐Żnie od tre´┐Żci wyr´┐Żniamy psalmy b´┐Żagalne, ´┐Ża´┐Żobne, dzi´┐Żkczynne, pochwalne, pokutne, prorocze oraz patriotyczne.

Psalmy wesz´┐Ży do liturgii chrze´┐Żcija´┐Żskiej jako pie´┐Żni religijne, a ich zbi´┐Żr, przeznaczony do od´┐Żpiewania w trakcie mszy, jest nazywany psalmodi´┐Ż. W takiej wersji psalmy s´┐Ż odczytywane na poziomie symbolicznym ze wzgl´┐Żdu na ubog´┐Ż form´┐Ż fabu´┐Ży. Psalmy wywar´┐Ży silny wp´┐Żyw w XVII wieku na rozw´┐Żj liryki, r´┐Żwnie´┐Ż w Polsce, gdzie by´┐Ży t´┐Żumaczone w ´┐Żredniowieczu.

Psalmy wchodz´┐Żce w sk´┐Żad Ksi´┐Żgi Psalm´┐Żw s´┐Ż numerowane podw´┐Żjnie, niekt´┐Żre z nich maj´┐Ż inne numery w oznaczeniu hebrajskim i ´┐Żaci´┐Żskim. Protestantyzm korzysta z hebrajskiej numeracji, podczas gdy od´┐Żam prawos´┐Żawny i rzymskokatolicki z oznacze´┐Ż grecko-´┐Żaci´┐Żskich. Opr´┐Żcz 150 psalm´┐Żw zgromadzonych w Ksi´┐Żdze Psalm´┐Żw istnieje jeszcze jeden, zawarty w t´┐Żumaczeniach od´┐Żamu prawos´┐Żawnego.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  b´┐Żl ucha
furunku´┐Ż
bia´┐Żaczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  punkt
konformizm
teoria
system polityczny
ko´┐Żci´┐Ż
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.