? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest przyz´┐Żbica?

Poj´┐Żcie przyz´┐Żbicy i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja przyz´┐Żbicy napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

przyz´┐Żbica - to inaczej m´┐Żwi´┐Żc zapalenie przyz´┐Żbia. Jest to typowe nast´┐Żpstwo zapalenia dzi´┐Żse´┐Ż. Jak dot´┐Żd nie znamy tak naprawd´┐Ż wszystkich przyczyn tego schorzenia. Mo´┐Żna jednak z ca´┐Ż´┐Ż pewno´┐Żci´┐Ż stwierdzi´┐Ż, i´┐Ż na pewno zachorowaniu sprzyja brak prawid´┐Żowej higieny jamy ustnej. Co ciekawe, zachorowania s´┐Ż tak´┐Że cz´┐Żsto nast´┐Żpstwem nieprawid´┐Żowego leczenia stomatologicznego.

Przyz´┐Żbica okre´┐Żlana bywa cz´┐Żsto mianem „utrata z´┐Żb´┐Żw”. Co ciekawe, nie dotyka ona wy´┐Ż´┐Żcznie zepsutych z´┐Żb´┐Żw, ale tak´┐Że i zdrowych. Choroba rozwija si´┐Ż bowiem w przestrzeniach mi´┐Żdzy z´┐Żbowych. W tych miejscach mno´┐Ż´┐Ż si´┐Ż bakterie, kt´┐Żre niestety niszcz´┐Ż korze´┐Ż z´┐Żbowy. Taki stan rzeczy powoli rozprzestrzenia si´┐Ż na ca´┐Że uz´┐Żbienie powoduj´┐Żc stopniowe uszkodzenia ko´┐Żci szcz´┐Żkowych. W wyniku tego schorzenia dochodzi tak´┐Że do zaniku dzi´┐Żse´┐Ż. Je´┐Żli nie b´┐Żdzie si´┐Ż walczy´┐Ż z chorob´┐Ż, to mo´┐Że doj´┐Ż´┐Ż do utraty ca´┐Żo´┐Żci uz´┐Żbienia.

Jak zatem zapobiega´┐Ż chorobie? C´┐Ż, przede wszystkim nale´┐Ży systematycznie oraz w´┐Ża´┐Żciwie dba´┐Ż o swoje z´┐Żby. W tym celu nale´┐Ży odwiedza´┐Ż lekarza stomatologa, kt´┐Żry b´┐Żdzie co jaki´┐Ż czas oczyszcza´┐Ż nasze uz´┐Żbienie z kamienia naz´┐Żbnego. Poza tym nale´┐Ży przestrzega´┐Ż zasady mycia z´┐Żb´┐Żw przynajmniej dwa razy dziennie. Tutaj liczy si´┐Ż przede wszystkim profilaktyka, bowiem leczenie jest praktycznie niemo´┐Żliwe. Owszem, mo´┐Żna podj´┐Ż´┐Ż leczenie chirurgiczne, polegaj´┐Żce na usuwaniu stan´┐Żw zapalnych, ale jest ono bardzo d´┐Żugotrwa´┐Że, bolesne i kosztowne. Mimo i´┐Ż przeprowadza si´┐Ż je przy miejscowym znieczuleniu, to jednak pacjent czuje si´┐Ż niezbyt komfortowo. Poza tym zabiegom towarzyszy obfite krwawienie z dzi´┐Żse´┐Ż. Dlatego te´┐Ż znacznie lepiej jest po prostu dba´┐Ż o swoje uz´┐Żbienie i nie dopu´┐Żci´┐Ż do tego, by taka sytuacja sta´┐Ża si´┐Ż tak´┐Że naszym udzia´┐Żem.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  b´┐Żl ucha
furunku´┐Ż
bia´┐Żaczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  muzy
bajka
Unity Line
konfiguracja
technologia informatyczna
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.