? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest przych´┐Żd?

Poj´┐Żcie przychodu i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja przychodu napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

przych´┐Żd - to wp´┐Żyw pieni´┐Żny, kt´┐Żry mo´┐Że by´┐Ż albo uzyskany, albo nale´┐Żny. Obejmuje zar´┐Żwno korzy´┐Żci zebrane dzi´┐Żki dzia´┐Żalno´┐Żci gospodarczej, jak i indywidualnej. Przychody mog´┐Ż tak´┐Że wynika´┐Ż ze sprzeda´┐Ży (towar´┐Żw, us´┐Żug, nieruchomo´┐Żci), a tak´┐Że w wyniku pracy. Przychodem mo´┐Że by´┐Ż wzrost aktyw´┐Żw, albo spadek zobowi´┐Żza´┐Ż (brutto).

Przych´┐Żd cz´┐Żsto jest mylony z dochodem, kt´┐Żry stanowi rodzaj miary, wyznaczaj´┐Żcej po´┐Żytki wynikaj´┐Żce z przer´┐Żnych ´┐Żr´┐Żde´┐Ż. W przychodzie nie interesuje nas ocena kondycji finansowej, a jedynie wykazanie konkretnych wp´┐Żyw´┐Żw dla danego podmiotu. R´┐Żwnie´┐Ż kredyty i wk´┐Żady udzia´┐Żowc´┐Żw nie mog´┐Ż stanowi´┐Ż przychodu - jest to mylne przekonanie, kt´┐Żre cz´┐Żsto wyst´┐Żpuje.

Wyr´┐Żniamy kilka rodzaj´┐Żw przychod´┐Żw: przych´┐Żd ca´┐Żkowity (b´┐Żd´┐Żcy w istocie zebranymi produktami i ich cenami), przych´┐Żd przeci´┐Żtny (wyznacza zale´┐Żno´┐Ż´┐Ż pomi´┐Żdzy przychodem ca´┐Żkowitym, a ilo´┐Żci´┐Ż jednostek sprzeda´┐Ży danego produktu) oraz przych´┐Żd kra´┐Żcowy (wyznacza cen´┐Ż, po kt´┐Żrej sprzedajemy dalsze, nast´┐Żpne jednostki danego produktu). Dzi´┐Żki analizie r´┐Żnych rodzaj´┐Żw przychodu mo´┐Żna dokona´┐Ż analizy i wyznaczenia optymalnego rozmiaru produkcji/sprzeda´┐Ży.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  b´┐Żl ucha
furunku´┐Ż
bia´┐Żaczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  definicja
witra´┐Ż
gildia
aparat pa´┐Żstwowy
koks
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.