? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest przestrze´┐Ż?

Poj´┐Żcie przestrzeni i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja przestrzeni napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

przestrze´┐Ż - interesowa´┐Ża filozof´┐Żw ju´┐Ż od czas´┐Żw Staro´┐Żytno´┐Żci. W uj´┐Żciu filozoficznym przestrze´┐Ż jest jedn´┐Ż z podstawowych kategorii epistemologiczno-ontologicznych. Najcz´┐Żciej rozumiana jest jako og´┐Ż wszelkich relacji zachodz´┐Żcych pomi´┐Żdzy obiektami albo zbi´┐Żr owych obiekt´┐Żw. W dziejach filozofii powsta´┐Żo wiele teorii i znacze´┐Ż poj´┐Żcia przestrzeni - Demokryt rozumia´┐Ż j´┐Ż jako pr´┐Żni´┐Ż, Telesio jako system stosunk´┐Żw pomi´┐Żdzy rzeczami, Newton stworzy´┐Ż teori´┐Ż przestrzeni absolutnej, Leibniz przestrzeni wzgl´┐Żdnej, a Wittgenstein utworzy´┐Ż koncepcj´┐Ż przestrzeni logicznej i mo´┐Żliwych stan´┐Żw rzeczy.

Obecnie termin przestrze´┐Ż posiada kilka definicji. Mi´┐Żdzy innymi przestrze´┐Ż jest rozumiana jako nieograniczony obszar tr´┐Żjwymiarowy - teren, na kt´┐Żrym zachodz´┐Ż wszelkie zjawiska fizyczne. Przez s´┐Żowo przestrze´┐Ż mo´┐Żna te´┐Ż rozumie´┐Ż cz´┐Ż´┐Ż obszaru tr´┐Żjwymiarowego obj´┐Żt´┐Ż okre´┐Żlonymi granicami albo miejsce, kt´┐Żre zajmuje jaki´┐Ż przedmiot. Inne mo´┐Żliwe rozumienie przestrzeni to rozleg´┐Ża, pusta powierzchnia bez wyra´┐Żnie oznaczonych granic albo odleg´┐Żo´┐Ż´┐Ż mi´┐Żdzy dwoma przedmiotami. Termin przestrze´┐Ż mo´┐Że by´┐Ż tak´┐Że ujmowany, jako og´┐Ż zjawisk na przyk´┐Żad spo´┐Żecznych czy politycznych.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia´┐Żaczka
furunku´┐Ż
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  dywidendy got´┐Żwkowe
rezerwat
konflikt organizacyjny
prawda historyczna
postawa
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.