? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest przest´┐Żpstwo?

Poj´┐Żcie przest´┐Żpstwa i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja przest´┐Żpstwa napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

przest´┐Żpstwo - Przest´┐Żpstwo rozumiane jest jako spo´┐Żecznie niebezpieczny, niezgodny z obowi´┐Żzuj´┐Żcymi przepisami czyn, podlegaj´┐Żcy sprawiedliwemu os´┐Żdzeniu i wymierzeniu kary. Jest to zachowanie spo´┐Żecznie szkodliwe i zagra´┐Żaj´┐Żce pozosta´┐Żym cz´┐Żonkom danej spo´┐Żeczno´┐Żci.

Przest´┐Żpstwo mo´┐Że by´┐Ż rozumiane jako szkoda spo´┐Żeczna lub materialna. Za przest´┐Żpstwo mo´┐Że zosta´┐Ż uznane zachowanie w wyniku, kt´┐Żrego inny cz´┐Żowiek doznaje uszczerbku na w´┐Żasnym zdrowiu, maj´┐Żtku, ale tak´┐Że w przestrzeni moralnej np. za publiczne oszczerstwa pod zarzutem konkretnej osoby wynikiem, czego jest nies´┐Żuszna ocena spo´┐Żecze´┐Żstwa w stosunku do jednostki, utrata wypracowywanego dobrego wizerunku czy opinii na sw´┐Żj temat.

Prawo formalne rozumie przest´┐Żpstwo troch´┐Ż inaczej, bowiem ignoruje wp´┐Żyw zachowa´┐Ż przest´┐Żpczych na spo´┐Żecze´┐Żstwo a skupia si´┐Ż na ustawowo okre´┐Żlonych czynach zabronionych.

Wszystkie przest´┐Żpstwa okre´┐Żlane s´┐Ż przez akty prawne i na przestrzeni lat zmieniaj´┐Ż si´┐Ż przepisy i interpretacje w tym zakresie. W Polsce wed´┐Żug obowi´┐Żzuj´┐Żcych na chwil´┐Ż obecn´┐Ż przepis´┐Żw jedynie czyn w znacznym stopniu szkodliwy spo´┐Żecznie jest przest´┐Żpstwem a czyny w znikomym stopniu szkodliwe przest´┐Żpstwa nie stanowi´┐Ż.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  b´┐Żl ucha
furunku´┐Ż
bia´┐Żaczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  perspektywa spo´┐Żeczno kulturowa
´┐Żegluga Gda´┐Żska
program
kalkulacja
kalkulacja wynikowa
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.