? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest przerost prostaty?

Poj´┐Żcie przerostu prostaty i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja przerostu prostaty napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

przerost prostaty - powstaje w wyniku rozrostu kom´┐Żrek gruczo´┐Żu krokowego, co prowadzi do zw´┐Żenia moczowodu i utrudnia wydalanie moczu. Jest to najcz´┐Żciej wyst´┐Żpuj´┐Żca choroba tego gruczo´┐Żu.

Przerost prostaty zwi´┐Żzany jest z procesem starzenia i zmianami zachodz´┐Żcymi w organizmie m´┐Żczyzny w tym okresie ´┐Życia. Z up´┐Żywem lat wydzielanie hormon´┐Żw przez gruczo´┐Ży dokrewne ulega zaburzeniom, zwi´┐Żksza si´┐Ż wydzielanie przez j´┐Żdra dihydrotestosteronu (DHT), kt´┐Żry odpowedzialny jest mi´┐Żdzy innymi za rozrost kom´┐Żrek gruczo´┐Żu krokowego.

Przerost prostaty objawia si´┐Ż pocz´┐Żtkowo problemami z oddawaniem moczu. Chory odczuwa potrzeb´┐Ż cz´┐Żstego oddawania moczu zar´┐Żwno w dzie´┐Ż jak i w nocy, a strumie´┐Ż moczu jest s´┐Żaby lub wyp´┐Żywa on kroplami, czas oddawania moczu wyd´┐Żu´┐Ża si´┐Ż. W dalszym przebiegu choroby dolegliwo´┐Żci te nasilaj´┐Ż si´┐Ż, dodatkowo wyst´┐Żpuj´┐Ż te´┐Ż bolesne zapalenia p´┐Żcherza moczowego spowodowane zatrzymywaniem w nim moczu.

W celu zdiagnozowania choroby lekarz przeprowadza wywiad z chorym, nast´┐Żpnie bada prostat´┐Ż przez odbyt (per rectum), zleca r´┐Żwnie´┐Ż badania krwi oraz USG nerek i pecherza moczowego, kt´┐Żre ma za zadanie wyja´┐Żni´┐Ż przyczyn´┐Ż problem´┐Żw z oddawaniem moczu.

Chorzy w pocz´┐Żtkowych stadiach choroby, oraz tacy, u kt´┐Żrych nie ma wskaza´┐Ż lub niemo´┐Żliwe jest przeprowadzenie zabiegu chirurgicznego leczeni s´┐Ż farmakologicznie. Farmaceutyki stosowane w leczeniu tej choroby nale´┐Ż´┐Ż do lek´┐Żw ro´┐Żlinnych, hormonalnych oraz tzw. alfa-bloker´┐Żw.

Leki ro´┐Żlinne s´┐Ż ch´┐Żtnie przyjmowane przez chorych, poniewa´┐Ż nie nios´┐Ż ryzyka wyst´┐Żpienia dzia´┐Ża´┐Ż ubocznych, s´┐Ż niedrogie i przynosz´┐Ż dobre efekty zw´┐Żaszcza w pocz´┐Żtkowym stadium choroby. Spowalniaj´┐Ż rozrost gruczo´┐Żu krokowego, maj´┐Ż dzia´┐Żanie przeciwobrz´┐Żkowe, przynosz´┐Ż ulg´┐Ż w stanach zapalnych p´┐Żcherza moczowego poprzez dzia´┐Żanie antybakteryjne.

Leki hormonalne os´┐Żabiaj´┐Ż dzia´┐Żanie DHT na gruczo´┐Ż krokowy przez co skutecznie spowolniaj´┐Ż rozrost kom´┐Żrek prostaty, mog´┐Ż jednak powodowa´┐Ż skutki uboczne, jak spadek libido czy obni´┐Żenie potencji.

Alfa - blokery powoduj´┐Ż rozlu´┐Żnienie mi´┐Żni g´┐Żadkich cewki moczowej, przez co u´┐Żatwiaj´┐Ż oddawanie moczu. Jest to jednak leczenie wy´┐Ż´┐Żcznie objawowe, poniewa´┐Ż nie hamuj´┐Ż one rozrostu kom´┐Żrek prostaty. Zabiegi operacyjne polegaj´┐Ż na wyci´┐Żciu przero´┐Żni´┐Żtej tkanki gruczo´┐Żu krokowego lub udro´┐Żnieniu cewki moczowej.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  b´┐Żl ucha
furunku´┐Ż
bia´┐Żaczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  model produkcyjny
efektywno´┐Ż´┐Ż pracy
bia´┐Żk´┐Żwka
przest´┐Żpstwo
felieton
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.