? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest przemoc?

Poj´┐Żcie przemocy i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja przemocy napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

przemoc - og´┐Ż z´┐Żych zachowa´┐Ż, czyn´┐Żw maj´┐Żcych negatywny wp´┐Żyw na stan fizyczny, proces my´┐Żlowy drugiej osoby, stosowany bez jej zezwolenia. Przemoc dzieli si´┐Ż na przemoc fizyczn´┐Ż i psychiczn´┐Ż.

Przemoc´┐Ż fizyczn´┐Ż okre´┐Żlamy czyny, takie jak : gwa´┐Żt, rabunek, morderstwo, pobicie, okaleczenie, eksmisja drugiej osoby, bez jej zgody. W przemocy fizycznej wykorzystuje si´┐Ż si´┐Ż´┐Ż fizyczn´┐Ż. Celem przemocy fizycznej jest zmiana stanu fizycznego osoby lub te´┐Ż osi´┐Żgni´┐Żcie innego celu przy wykorzystaniu si´┐Ży, np. kradzie´┐Ż , w celu zagarni´┐Żcia pieni´┐Żdzy tej osoby .Kar´┐Ż dla cz´┐Żowieka stosuj´┐Żcego przemoc, zar´┐Żwno fizyczn´┐Ż, jak i psychiczn´┐Ż mo´┐Że by´┐Ż : tymczasowy areszt, pozbawienie wolno´┐Żci, naniesienie grzywny.

Przemoc´┐Ż psychiczn´┐Ż nazywamy za´┐Ż gro´┐Żby, inwektywy, molestowanie-n´┐Żkanie psychiczne, prze´┐Żladowanie, ´┐Żledzenie, kontrolowanie. Zadaniem przemocy jest wywarcie wp´┐Żywu na dan´┐Ż osob´┐Ż w celu zmienienia jej toku my´┐Żlenia, zachowania.

Przemoc wykorzystywana jest zwykle wobec os´┐Żb s´┐Żabych, kobiet, dzieci, cho´┐Ż nie zawsze. Cz´┐Żsto przemoc fizyczna i psychiczna id´┐Ż ze sob´┐Ż w parze, np. tzw. lobbing w danym miejscu pracy, kt´┐Żrego celem zwykle jest poni´┐Żania, zastraszanie, upokorzenie, a tak´┐Że molestowanie fizyczne.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia´┐Żaczka
furunku´┐Ż
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  region
cykl operacyjny
wychowanie
prawo karne wykonawcze
postanowienia dodatkowe
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.