? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest przemoc?

Poj´┐Żcie przemocy i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja przemocy napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

przemoc - to negatywne dzia´┐Żanie, kt´┐Żre polega na wywieraniu wp´┐Żywu na spos´┐Żb my´┐Żlenia, a tak´┐Że na zachowanie danej osoby, os´┐Żb lub na stan fizyczny. Osoba, do kt´┐Żrej kierowana jest przemoc, nie daje oczywi´┐Żcie na to przyzwolenia.

Przemoc mo´┐Że by´┐Ż fizyczna, a tak´┐Że psychiczna. Z przemoc´┐Ż fizyczn´┐Ż mamy do czynienia w momencie, gdy przez pewne zachowanie nast´┐Żpuje wp´┐Żyw na proces my´┐Żlowy danego cz´┐Żowieka. Dzia´┐Żanie polega na u´┐Życiu si´┐Ży fizycznej bez przyzwolenia osoby. Przemoc jest cz´┐Żsto wykorzystywana przy eksmisji mieszkania, gwa´┐Żcie, tymczasowym aresztowaniu itp.
Z kolei przemoc psychiczna chocia´┐Ż nie polega na u´┐Życiu si´┐Ży, to jednak jej skutki s´┐Ż bardzo podobne. Jednak przy tym rodzaju przemocy wykorzystuje si´┐Ż komunikacj´┐Ż interpersonaln´┐Ż.
Jednym ze ´┐Żrodk´┐Żw jej jest gro´┐Żba.

Prawo ka´┐Żdego pa´┐Żstwa okre´┐Żla kiedy przemoc stanowi przest´┐Żpstwo, a w jakich wypadaj jest ona dopuszczalna jako prawne dzia´┐Żanie. Przepisy prawne zazwyczaj uprawniaj´┐Ż do stosowania przemocy organy pa´┐Żstwa. W niekt´┐Żrych sytuacjach tak´┐Że osoby prywatne, np. je´┐Żeli mamy do czynienia ze stanem wy´┐Ższej konieczno´┐Żci. Przemoc jest stosowana nie tylko w stosunku do obcych os´┐Żb, ale r´┐Żwnie´┐Ż w stosunku do w´┐Żasnej rodziny. W´┐Żwczas mamy do czynienia ze zjawiskiem przemocy w rodzinie.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  b´┐Żl ucha
furunku´┐Ż
bia´┐Żaczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  wyszukiwarka internetowa
dystrybucja fizyczna
amortyzacja
trekking
naczynia krwiono´┐Żne
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.