? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest przedsi´┐Żbiorstwo?

Poj´┐Żcie przedsi´┐Żbiorstwa i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja przedsi´┐Żbiorstwa napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

przedsi´┐Żbiorstwo - zesp´┐Ż osobowych, rzeczowych oraz finansowych czynnik´┐Żw wytw´┐Żrczych zorganizowanych i skoordynowanych w celu prowadzenia dzia´┐Żalno´┐Żci gospodarczej zwi´┐Żzanej z wytwarzaniem d´┐Żbr oraz ´┐Żwiadczeniem us´┐Żug - a zatem podejmowanym przedsi´┐Żwzi´┐Żciem gospodarczym - i wytwarzania w ten spos´┐Żb nowych warto´┐Żci, tworz´┐Żcych w sumie doch´┐Żd narodowy.

Ten ostatni element odr´┐Żnia przedsi´┐Żbiorstwo od gospodarstwa domowego, b´┐Żd´┐Żcego drugim podmiotem sfery realnej gospodarki, kt´┐Żre jest tylko beneficjentem wytwarzanych przez przedsi´┐Żbiorstwo d´┐Żbr i us´┐Żug. Cechami charakteryzuj´┐Żcymi przedsi´┐Żbiorstwa s´┐Ż odr´┐Żbno´┐Żci: ekonomiczna, organizacyjna, prawna oraz techniczno-produkcyjna, jak r´┐Żwnie´┐Ż racjonalno´┐Ż´┐Ż ekonomiczna oraz przedsi´┐Żbiorczo´┐Ż´┐Ż.

Osoba tworz´┐Żca przedsi´┐Żbiorstwo z rozproszonych i cz´┐Żsto pojedynczo nieproduktywnych sk´┐Żadnik´┐Żw zasob´┐Żw gospodarczych jest okre´┐Żlana mianem przedsi´┐Żbiorcy. W polskiej praktyce gospodarczej przedsi´┐Żbiorstwa funkcjonuj´┐Ż w r´┐Żnych formach organizacyjno-prawnych, kt´┐Żrymi s´┐Ż: sp´┐Żki prawa cywilnego i handlowego, przedsi´┐Żbiorstwa pa´┐Żstwowe, sp´┐Żdzielnie oraz jednoosobowe formy prowadzenia dzia´┐Żalno´┐Żci gospodarczej.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia´┐Żaczka
furunku´┐Ż
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  stropodach
przymiary k´┐Żtowe
czynno´┐Ż´┐Ż prawna
zarz´┐Żdzanie
cierpienie
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.