? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest przedsi´┐Żbiorca?

Poj´┐Żcie przedsi´┐Żbiorcy i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja przedsi´┐Żbiorcy napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

przedsi´┐Żbiorca - osoba fizyczna i prawne prowadz´┐Żce dzia´┐Żalno´┐Ż´┐Ż gospodarcz´┐Ż na w´┐Żasny rachunek, cech´┐Ż dzia´┐Żalno´┐Żci gospodarczej tych os´┐Żb jest zawodowy charakter. Zasady dotycz´┐Żce przedsi´┐Żbiorstwa to r´┐Żwno´┐Ż´┐Ż wobec prawa wszystkich przedsi´┐Żbiorc´┐Żw oraz swoboda dzia´┐Żalno´┐Żci gospodarczej przedsi´┐Żbiorcami s´┐Ż osoby fizyczne i prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadaj´┐Żce osobowo´┐Żci prawnej. Maj´┐Ż oznaczon´┐Ż siedzib´┐Ż i miejsce prowadzenia dzia´┐Żalno´┐Żci gospodarczej. Dzia´┐Żalno´┐Ż´┐Ż gospodarcza to dzia´┐Żalno´┐Ż´┐Ż wytw´┐Żrcza, budowlana, handlowa i us´┐Żugowa prowadzona w celach zarobkowych. podj´┐Żcie dzia´┐Żalno´┐Żci gospodarczej przez osoby fizyczne i nie maj´┐Żce osobowo´┐Żci prawnej jednostki organizacyjne wymaga zg´┐Żoszenia do ewidencji dzia´┐Żalno´┐Żci gospodarczej, a osoby prawne nie wymaga zg´┐Żaszania

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia´┐Żaczka
furunku´┐Ż
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  owoc
public relations
BHP
klatka piersiowa
kalkulacja planowa
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.