? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest przeciwutleniacz?

Poj´┐Żcie przeciwutleniacza i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja przeciwutleniacza napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

przeciwutleniacz - przeciwutleniacze okre´┐Żla si´┐Ż tak´┐Że mianem antyutleniaczy. Mo´┐Żna pos´┐Żu´┐Ży´┐Ż si´┐Ż r´┐Żwnie´┐Ż nazw´┐Ż antyoksydant´┐Żw. S´┐Ż to zwi´┐Żzki hamuj´┐Żce proces utleniania okre´┐Żlonej substancji. Mog´┐Ż one r´┐Żwnie´┐Ż nieco go op´┐Żni´┐Ż. Mowa jest o nim wtedy gdy okre´┐Żlone substancje przekazuj´┐Ż elektrony. Dodatkowo stopie´┐Ż utlenienia musi zosta´┐Ż zwi´┐Żkszony. Dotyczy to pojedynczego b´┐Żd´┐Ż kilku atom´┐Żw danej substancji. Do ´┐Żrodk´┐Żw utleniaj´┐Żcych zaliczy´┐Ż mo´┐Żna ozon czy nadtlenki. Istnieje taka mo´┐Żliwo´┐Ż´┐Ż aby wszystkie antyutleniacze wyst´┐Żpowa´┐Ży jako prooksydanty. Je´┐Żli chodzi o organizmy ´┐Żywe antyoksydanty spe´┐Żniaj´┐Ż w nich pozytywn´┐Ż rol´┐Ż. Pe´┐Żni´┐Ż one funkcje ochronn´┐Ż. Dotyczy to przede wszystkim b´┐Żon a tak´┐Że organelli kom´┐Żrkowych. Zabezpieczaj´┐Ż je przed utlenianiem. Taki proces mo´┐Że negatywnie wp´┐Żyn´┐Ż´┐Ż na bia´┐Żka czy enzymy. Antyoksydanty wyst´┐Żpuj´┐Żce w organizmach ´┐Żywych dzieli si´┐Ż na dwie grupy.

Pierwsz´┐Ż z nich s´┐Ż przeciwutleniacze enzymatyczne. Zalicza si´┐Ż do nich przede wszystkim peroksydaz´┐Ż glutatinow´┐Ż. W grupie tej znajduj´┐Ż si´┐Ż r´┐Żwnie´┐Ż przeciwutleniacz taki jak katalaza. Drug´┐Ż grup´┐Ż stanowi´┐Ż przeciwutleniacze nieenzymatyczne. W jej obr´┐Żbie wyr´┐Żnia si´┐Ż antyoksydanty takie jak witamina E oraz A.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  b´┐Żl ucha
furunku´┐Ż
bia´┐Żaczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  recenzja
kontrola
angina
trawienie pokarm´┐Żw
sceptycyzm
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.