? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest proxy?

Poj´┐Żcie proxy i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja proxy napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

proxy - (ang. po´┐Żrednik) to serwer po´┐Żrednicz´┐Żcy. Za pomoc´┐Ż odpowiedniego oprogramowania wykonuje okre´┐Żlone operacje takie jak na przyk´┐Żad nawi´┐Żzywanie po´┐Ż´┐Żczenia w imieniu u´┐Żytkownika.

Serwery po´┐Żrednicz´┐Żce wyst´┐Żpuj´┐Ż w trzech rodzajach. Serwery absolutnie anonimowe, dzi´┐Żki kt´┐Żrym ´┐Ż´┐Żcz´┐Żc si´┐Ż przez serwer nie s´┐Ż wysy´┐Żane ´┐Żadne informacje dotycz´┐Żce po´┐Ż´┐Żczenia si´┐Ż przez u´┐Żytkownika. Kolejnym rodzajem serwera jest serwer anonimowy, kt´┐Żry wysy´┐Ża jedynie informacje do serwera, ´┐Że u´┐Żytkownik korzysta z proxy. Trzecim rodzajem jest transparent, kt´┐Żry ujawnia adres IP u´┐Żytkownika a jego zalet´┐Ż jest szybsze ´┐Żadowanie stron internetowych.

Opr´┐Żcz tych znane s´┐Ż jeszcze serwery aplikacyjne, transferuj´┐Żce zapytania aplikacji. Inne rodzaje po´┐Żrednik´┐Żw proxy maj´┐Ż za zadanie obs´┐Żugiwanie na przyk´┐Żad sieciowe protoko´┐Ży transmisji g´┐Żosu a tak´┐Że inne us´┐Żugi.

Do zalet serwer´┐Żw po´┐Żrednicz´┐Żcych nale´┐Ży kr´┐Żtszy czas za´┐Żadowania si´┐Ż stron internetowych, zmniejszenie si´┐Ż przep´┐Żywu danych na dalekich dystansach, ukrywanie adresu IP komputera u´┐Żytkownika. Serwer po´┐Żrednicz´┐Żcy posiada r´┐Żwnie´┐Ż lepsze ´┐Ż´┐Żcza. U´┐Życie Proxy stanowi w sieci element zabezpieczaj´┐Żcy.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  b´┐Żl ucha
furunku´┐Ż
bia´┐Żaczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  netykieta
konflikt organizacyjny
podatki bezpo´┐Żrednie
zbiegowisko
umowa
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.