? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest promocja?

Poj´┐Żcie promocji i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja promocji napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

promocja - Promocj´┐Ż nazywa si´┐Ż wszelkie oddzia´┐Żywania na klient´┐Żw i odbiorc´┐Żw, kt´┐Żre ma na celu zwi´┐Żkszenie zainteresowania danym produktem lub us´┐Żug´┐Ż, a tak´┐Że wywiera wp´┐Żyw na klienta. Wa´┐Żnym elementem promocji jest og´┐Żlne informowanie o danym produkcie, a tak´┐Że przekazywanie pewnej (z zasady niewielkiej) wiedzy na jego temat. Promocja nale´┐Ży do komunikacji w marketingu i jest niezwykle wa´┐Żnym elementem strategii sprzeda´┐Ży.

Ka´┐Żda promocja opiera si´┐Ż na czterech elementach-instrumentach, kt´┐Żrymi s´┐Ż: reklama, public relations (marketing bezpo´┐Żredni), personel i promocja sprzeda´┐Ży. Dzi´┐Żki tym elementom mo´┐Żna skutecznie dotrze´┐Ż do odbiorc´┐Żw - potencjalnych klient´┐Żw, a tak´┐Że wypracowa´┐Ż odpowiedni wizerunek firmy w opinii publicznej. Wa´┐Żnym elementem promocji jest zbadanie rynku i wyszukanie odpowiedniego targetu - grupy docelowej. Jednak´┐Że, nawet je´┐Żli nie posiada si´┐Ż owej grupy, mo´┐Żna - przy u´┐Życiu wyszukanych technik marketingowych - zainteresowa´┐Ż produktem tak´┐Że inne grupy spo´┐Żeczne. Wszystko zale´┐Ży bowiem od umiej´┐Żtno´┐Żci pracownik´┐Żw zajmuj´┐Żcych si´┐Ż marketingiem i PR. W zale´┐Żno´┐Żci od pozycji, firma ma szans´┐Ż wywiera´┐Ż wi´┐Żkszy wp´┐Żyw na swoich odbiorc´┐Żw.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia´┐Żaczka
furunku´┐Ż
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  redystrybucja
instrukcja maskuj´┐Żca
rachunek koszt´┐Żw
o´┐Żwiecenie
kalkulacja operatywna
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.