? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest promieniowanie?

Poj´┐Żcie promieniowania i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja promieniowania napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

promieniowanie - emisja promieniowania przez cia´┐Żo oznacza wysy´┐Żanie przez nie strumienia cz´┐Żstek lub fal w prostej linii geometrycznej. Na Ziemi najcz´┐Żstszym rodzajem promieniowania jest to wytwarzane przez fale elektromagnetyczne. W´┐Żr´┐Żd rodzaj´┐Żw tego typu promieniowania mo´┐Żna wyr´┐Żni´┐Ż, zaczynaj´┐Żc od najs´┐Żabszej energii emisji: radiowe, mikrofalowe (potocznie mikrofale), t´┐Ża (inaczej reliktowe, jest najprawdopodobniej pozosta´┐Żo´┐Żci´┐Ż po Wielkim Wybuchu, cechuje si´┐Ż wysokim stopniem izotropii co jest g´┐Ż´┐Żwnym argumentem zwolennik´┐Żw tej teorii), cieplne (wysy´┐Ża je ka´┐Żde cia´┐Żo z temperatur´┐Ż wi´┐Żksz´┐Ż od zera bezwzgl´┐Żdnego), podczerwone (czyli podczerwie´┐Ż), ´┐Żwietlne, s´┐Żoneczne, laserowe, ultrafioletowe (ultrafiolet), rentgenowskie (promienie X, wykorzystywane szeroko w diagnostyce medycznej, radioterapii, defektoskopii i krystalografii), synchrotronowe i gamma. Ponadto wyr´┐Żniamy dwa typy promieniowania cz´┐Żsteczkowego - beta i alfa, a tak´┐Że mieszane. Do tej ostatniej kategorii mo´┐Żna zaliczy´┐Ż m.in. bardzo silne promieniowanie kosmiczne, jonizuj´┐Żce, niejonizuj´┐Żce, j´┐Żdrowe (wysy´┐Żane przez nuklidy promieniotw´┐Żrcze w czasie przemiany j´┐Żdrowej) czy te´┐Ż naturalne.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia´┐Żaczka
furunku´┐Ż
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  stres
komentarz
polityka turystyczna
pas nadbrze´┐Ży
model produkcyjny
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.