? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest projekt?

Poj´┐Żcie projektu i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja projektu napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

projekt - to poj´┐Żcie, kt´┐Żre przede wszystkim kojarzy si´┐Ż z budownictwem. W tej dziedzinie wiedzy projektem okre´┐Żlamy zestaw rysunk´┐Żw technicznych oraz ca´┐Żej dokumentacji, kt´┐Żrej g´┐Ż´┐Żwnym celem jest pokazanie, jak wygl´┐Żda idea wykonania danego obiektu budowlanego.

G´┐Ż´┐Żwnym, a w zasadzie nawet podstawowym elementem ka´┐Żdego wykonywanego projektu, jest zestaw rysunk´┐Żw architektonicznych. Takie rysunki maj´┐Ż za zadanie ukazywa´┐Ż kszta´┐Żt oraz wielko´┐Ż´┐Ż danego budynku czy obiektu. Poza samym wygl´┐Żdem projekt okre´┐Żla tak´┐Że jego umieszczenie na przyk´┐Żad na dzia´┐Żce budowlanej, a tak´┐Że podzia´┐Ż poszczeg´┐Żlnych, znajduj´┐Żcych si´┐Ż w jego wn´┐Żtrzu pomieszcze´┐Ż, a nawet rodzaj u´┐Żytych do jego wykonania materia´┐Ż´┐Żw. To na pocz´┐Żtek. Im dalej post´┐Żpujemy w realizacj´┐Ż takiego projektu, tym wi´┐Żcej pojawia si´┐Ż rysunk´┐Żw oraz i oblicze´┐Ż konstrukcyjnych. S´┐Ż one konieczne do tego, by ukaza´┐Ż rodzaj konstrukcji budynku oraz poszczeg´┐Żlne jej elementy.

W takim projekcie powinny znale´┐Ż´┐Ż si´┐Ż r´┐Żwnie´┐Ż rysunki instalacyjne (instalacja wodna, elektryczna, kanalizacja itp.) Projektowanie budynku wymaga tworzenia kilku takich projekt´┐Żw, by powsta´┐Ż gotowy budynek. Potrzebny jest zatem projekt wst´┐Żpny, projekt budowlany, projekt przetargowy oraz projekt wykonawczy.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  b´┐Żl ucha
furunku´┐Ż
bia´┐Żaczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  opryszczka
zanik kostny
bud´┐Żet
sakrament
sarkoidoza
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.