? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest program?

Poj´┐Żcie programu i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja programu napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

program - okre´┐Żlenie kana´┐Żu, czyli stacji telewizyjnej, kt´┐Żra ma przydzielone pasmo cz´┐Żstotliwo´┐Żciowe nadawania. Odbi´┐Żr program´┐Żw jest niemo´┐Żliwy bez anteny, kt´┐Żra odbiera sygna´┐Ż i przekazuje go do telewizora. Istniej´┐Ż stacje og´┐Żlnotematyczne, nadaj´┐Żce najcz´┐Żciej przekrojowy zestaw program´┐Żw dla ka´┐Żdej grupy wiekowej, zawieraj´┐Żcy wiadomo´┐Żci, filmy, seriale, bajki, wyr´┐Żniamy jednak r´┐Żwnie´┐Ż stacje tematyczne. Te z kolei skupiaj´┐Ż si´┐Ż na jednej, w´┐Żskiej dziedzinie zainteresowa´┐Ż, takiej jak np. sport, film, moda lub motoryzacja.

Programem komputerowym okre´┐Żlamy algorytm zapisany w j´┐Żzyku programowania i wykonywany najcz´┐Żciej przez komputer. Programy zale´┐Żnie od potrzeb mo´┐Żemy dzieli´┐Ż na podstawowe, np. systemy operacyjne, u´┐Żytkowe - edytory tekst´┐Żw, i wiele innych. Program mo´┐Że by´┐Ż wykonywany bezpo´┐Żrednio, lub, je´┐Żli musi by´┐Ż dodatkowo t´┐Żumaczony przez inny program - po´┐Żrednio.

Istniej´┐Ż inne okre´┐Żlenie programu, u´┐Żci´┐Żlaj´┐Żce jego przeznaczenie: oprogramowanie oraz aplikacja. Oprogramowanie jest produktem stworzonym przez firm´┐Ż, mo´┐Że by´┐Ż p´┐Żatne albo bezp´┐Żatne, cz´┐Żsto jest rozbudowane o dodatkowe biblioteki i dane. Natomiast aplikacja stanowi proste narz´┐Żdzie komunikacji z u´┐Żytkownikiem i s´┐Żu´┐Ży do wykonania ustalonego zadania.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  b´┐Żl ucha
furunku´┐Ż
bia´┐Żaczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  gastrulacja
mapa
st´┐Żuszczenie w´┐Żtroby
obw´┐Żd drukowany
system rz´┐Żd´┐Żw
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.